Hybride warmtepomp vanaf 2026: wat bespaart dat?

De Makers van Morgen/Hybride warmtepomp vanaf 2026: wat bespaart dat?

Vanaf 2026 faseert de klassieke gasgestookte cv-ketel uit: bij nieuwbouw of vervanging is een duurzamer optie verplicht, zoals een hybride warmtepomp. Maar hoeveel gas en elektra verbruikt die eigenlijk? En hoeveel geld scheelt dat bij de huidige prijzen en het prijsplafond?

Die mogelijke energiebesparing is fors, zo blijkt uit praktijkcijfers van de Installatiemonitor Warmtepompen. Deze analyseerde de verbruikscijfers van circa 450 huishoudens met een hybride warmtepomp, op basis van uitlezen van de slimme energiemeters. De meetperiode was 15 maart 2020 tot 15 maart 2021: een compleet jaar inclusief koude winterse weken.

Gasverbruik 648 m3 lager

Volgens het rapport levert de hybride warmtepomp in de praktijk 60% van de gemiddelde jaarlijkse verwarmingsvraag. De overige 40% inclusief de tapwatervraag wordt ingevuld door de gasketel. Gemiddeld bespaarden de deelnemende huishoudens 648 kuub gas ten opzichte van vergelijkbare huishoudens. Doordat een hybride warmtepomp een deel van zijn warmte opwekt met elektriciteit/pompen, steeg het elektriciteitsverbruik – met gemiddeld 1535 kWh per jaar.

Bij de energieprijzen die golden op het moment van publicatie van het onderzoek (september 2021) betekende dat in euro’s een besparing van € 603 aan aardgas tegenover € 399 extra stroomkosten. Het netto voordeel in geld was daardoor € 204 per jaar.

Netto besparing € 510,39 per jaar

Door de sterk gestegen prijzen van dit moment (6 maart 2023) pakt dat prijsvoordeel nu nog fors hoger uit. Bij een actuele gasprijs van € 2,28/kuub betekent een 648 m3 lager verbruik een kostenbesparing van € 1477,44. Anderzijds kost de 1535 kWh extra elektriciteit bij de huidige prijs van € 0,63/kWh exact € 967,05. Netto scheelt dat dus € 510,39 per jaar.

Met prijsplafond € 325,60 voordeliger

Let op: in de berekening hierboven is het nu geldende prijsplafond voor energie buiten beschouwing gelaten. Rekenen we met de plafondtarieven van € 1,45/kuub voor de eerste 1200 m³ en € 0,40/kWh voor de eerste 2900 kWh, dan is de rekensom als volgt. De euro-besparing aan gasverbruik is dan 648 x € 1,45 = € 939,60; de extra 1535 kWh stroom kost € 614,00. Daarmee komt je netto voordeel op € 325,60 per jaar.

Ook CO2 fors lager

De CO2-uitstoot voor ruimteverwarming gaat met een hybride warmtepomp met gemiddeld 23% omlaag, zo bleek uit het onderzoek. Tellen we ook het achtergrondverbruik van elektriciteit en aardgas mee, dan is de gemiddelde CO2-reductie 13%. Een hybride warmtepomp zorgt dus direct voor minder uitstoot. En als het aandeel groene stroom in de toekomst verder stijgt, stijgt ook de CO₂-reductie steeds verder.

Dat is goed nieuws, ook voor consumenten die al vóór 2026 overwegen een hybride warmtepomp aan te schaffen. De technologie is goed toepasbaar in allerlei woningen, van oud tot nieuw en groot tot klein, en leidt direct tot een besparing op de energierekening. Zeker nu de huidige gas- en elektriciteitsprijzen zo zijn gestegen. Inclusief de huidige ISDE-subsidie is het daardoor mogelijk om de aanschaf van de pomp in acht jaar terug te verdienen. Dat maakt de hybride warmtepomp een uitstekende technologie in de energietransitie van de Nederlandse woningbouw.

Slimme meter gebruikt voor het onderzoek

Installatiemonitor is de eerste grootschalige meetcampagne rond (hybride) warmtepompen op initiatief van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en is in 2019 gestart. Adviesbureau BDH uit Harderwijk voert het onderzoek uit in samenwerking met Techniek Nederland, Enpuls (Enexis Groep), GasTerra, GasUnie, Liander, N-Tra, en Stedin. Kijk voor meer informatie en het volledige rapport op Installatiemonitor.nl.

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!