Copyright

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Techniek Nederland.

Bij het samenstellen van de content op De Makers van Morgen hebben we al het mogelijke gedaan om waar nodig eventuele externe rechthebbenden op gebruikt (beeld)materiaal te achterhalen en/of vermelden. Mocht je hier toch iets zien waarvan je denkt ‘Hé, die is van mij!’, laat het ons dan even weten. Dat kan per mail naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl. Alvast bedankt!