Disclaimer

Ondanks onze welgemeende inspanningen kan Techniek Nederland geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Techniek Nederland is dan ook niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen of op acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.

Meningen op dit platform vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs ook de meningen, standpunten of zienswijzen van Techniek Nederland. Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites en/of online bronnen van derden die niet onder het beheer van Techniek Nederland vallen; deze hyperlinks betekenen niet dat Techniek Nederland per definitie volledig staat achter alle inhoud op de bronnen waarnaar wordt verwezen.

Mocht je op deze website een document of pagina tegenkomen waarvan je denkt dat die onjuiste of verouderde informatie bevat of ten onrechte is geplaatst, dan horen we dat graag. Je kunt dat direct melden bij de webredactie van De Makers van Morgen via demakersvanmorgen@technieknederland.nl.

Werkt er iets niet goed?

Dan is er misschien een technische storing. Ook dat kun je melden via het redactie-mailadres demakersvanmorgen@technieknederland.nl. Dan lossen we het zo snel mogelijk op. Bij voorbaat dank en excuses voor het ongemak.

Waar van toepassing werkt Techniek Nederland ook voor dit platform conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking die per 25 mei 2018 van kracht is.