Pilot hybride warmtepompen levert deelnemers 500 euro op

De Makers van Morgen/Pilot hybride warmtepompen levert deelnemers 500 euro op

Goeie actie: wie overweegt een warmtepomp aan te schaffen, kan 500 euro terugkrijgen door mee te doen aan de pilot Demonstratieproject Hybride Warmtepompen. Daarbij worden je installatie en de prestaties ervan in de gaten gehouden en geanalyseerd.

Voor de pilot willen de initiatiefnemers in totaal 200 hybride warmtepompen een jaar lang ‘volgen’. Zodoende willen ze meer inzicht vergaren over de exacte werking en besparingen van de systemen. “Om de toepasbaarheid, prestaties, besparingen en het comfort van de hybride warmtepomp goed in beeld te brengen, wordt de werking van tweehonderd hybride warmtepompen in woningen gevolgd”, zo is te lezen op de website van het project. “De installaties worden minimaal één stookseizoen gevolgd en de hieruit voortkomende data worden vastgelegd en geïnterpreteerd.”

Samenwerking instanties

Het project is een initiatief van de Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI), Techniek Nederland, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Tevens nemen de universiteiten van Utrecht en Twente deel aan het project.

Op de site staan ook de voorwaarden waar je als deelnemer aan moet voldoen.

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!