‘Pississippi Pipeline’: Zwarte Cross zuivert eigen rioolwater

De Makers van Morgen/‘Pississippi Pipeline’: Zwarte Cross zuivert eigen rioolwater

Het Zwarte Cross-festival test deze zomer op grote schaal met eigen afvalwaterzuivering. De organisatie gaat de urine van alle festivalbezoekers zo goed reinigen dat die op het oppervlaktewater kan worden geloosd, meldt Installatie.nl. Op termijn wil het uit rioolwater zelfs on-site drinkwater maken!

Douchewater hergebruiken voor toiletspoeling, meststoffen winnen uit grote boodschappen, damesurinoirs en een urine-leiding die Pississippi-Pipeline heet: festivalbezoekers kunnen komende editie in Lichtenvoorde niet om installatietechniek heen. De organisatie wil komend jaar zelfs gaan onderzoeken of het mogelijk is om in de toekomst zelf drinkwater te produceren uit afvalwater: meer circulair kan het bijna niet.

Circulaire ambitie

Op het Achterhoekse festival, dat dit jaar van 18 tot 21 juli zo’n 237.500 bezoekers verwelkomt, wordt 2,8 miljoen liter afvalwater geproduceerd. Meer dan de helft van het afvalwater komt via de douche, ongeveer een derde via toiletgebruik. De festivalorganisatie wil met een groot aantal proeftuinen een aanjagende rol nemen in het circulair maken van grote evenementen: het verbruik moet terug, en de natuurbelasting naar een minimum.

Capaciteitsprobleem

De Zwarte Cross heeft daarnaast ook een capaciteitsprobleem. De grote hoeveelheid afvalwater die het vijfdaagse festival produceert zorgt voor een enorme piekbelasting van de riolering en de waterzuivering in de gemeente Oost Gelre. Volgens nieuwe Europese regelgeving  (Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)) mag dit piekverbruik vanaf 2027 niet langer over de rest van het jaar worden uitgesmeerd. Ook komt er tijdens pieken water van te lage kwaliteit op het oppervlaktewater.

Innovatieve technieken

Daarvoor test de Zwarte Cross dit jaar een aantal innovatieve zuiveringstechnieken. Zo test Jotem Water Solutions op het festival een nieuwe versie van haar Blue Elephant. Met deze zelfvoorzienende decentrale afvalwaterzuivering wordt afvalwater biologisch gereinigd tot voldoende kwaliteit om te mogen worden geloosd op het oppervlaktewater. De Zwarte Cross hoopt dat gezuiverde festivalplasjes straks zelfs op de festivalvijver kunnen worden geloosd. Daarvoor moet nog wel een vergunning worden afgegeven, onder meer vanwege de zuiverheidseisen als het gaat om medicijnresten en drugs.

Gedronken wordt er genoeg op de Zwarte Cross, maar altijd met humor. Zoals in de ‘Krattedraal’ ter ere van festival-godmother Tante Rikie tijdens een eerdere editie.

Omgekeerde osmose

Ook de Silver Label Unit van MTD komt op de Zwarte Cross te staan. Bij deze techniek wordt het afvalwater in vier containers gezuiverd. Deze techniek maakt onder meer gebruik van omgekeerde osmose en zogeheten ‘dissolved air flotation’ (DAF) om vuildeeltjes uit het water te filteren. Dit gezuiverde water zou weer op het grondwater moeten kunnen worden geloosd.

Douchewater > spoelwater

Nijhuis Saur Industries, een bekende speler op het gebied van lokale waterzuivering, gaat op de festivalcamping techniek leveren die douchewater omzet in (grijs) spoelwater voor het toilet. Grote boodschappen kunnen worden verwerkt tot meststoffen. Nijhuis gaat ook urinezuiveringstechnieken toepassen. Ook wordt op het festival een urinoir voor vrouwen geplaatst, zodat ook zij gescheiden kunnen toiletteren, en wordt de Deense vinding La Pee getest onder vrouwelijke festivalgangers. Deze technieken maken hergebruik en zuivering eenvoudiger. Verder krijgt het festival waterloze toiletten van Circular Flush.

Zelfs drinkwater?

Alle technieken worden getest, bemeterd en bemonsterd. De opgedane kennis wordt via het ministerie, de waterschappen en de brancheorganisatie voor festivals gedeeld. De monsters worden zelfs ingevroren om ook in de toekomst nog bruikbaar te zijn voor onderzoeken.

De resultaten zouden zelfs een voorzichtige opmaat kunnen zijn naar een toekomstige drinkwatervoorziening uit festivalplasjes. In de ruimtevaart wordt al drinkwater uit urine gemaakt. De Zwarte Cross wil dit jaar ook bezoekers bevragen wat zij van dit idee vinden, en hun ervaringen met de innovaties vastleggen.

Pississippi Pipeline

De Zwarte Cross zou de Zwarte Cross niet zijn, wanneer de bezoekers op ludieke en humoristische wijze kennis kunnen maken met deze vernieuwingen. Zo worden de urinoirs van de mannen aangesloten op een ringleiding die de Pississippi Pipeline heet.

Samenwerking

De Zwarte Cross is met Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vechtstromen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vitens, gemeente Oost Gelre, Water Regio Achterhoek+ en de Green Deal Circular Festivals een meerjarige samenwerking aangegaan om duurzaam en circulair watergebruik op ons festival te realiseren. In de Green Deal Circular Festivals staat de ambitie omschreven om in Nederland zo veel mogelijk zelfvoorzienende systemen met hergebruik van water te realiseren.

(Bron: Installatie.nl.)

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!