Van onze leden
Hot news, projecten, updates en andere trotse berichten van onze leden. Dit zat er vers in onze redactiemailbox.

SWARCO bouwt mee aan smart city met digitale verkeersgeleiding

Hoe houd je grote steden ook in de toekomst smart en mobiel? En hoe helpt digitale techniek daarbij? Dat onderzoeken SWARCO en de andere leden van het nieuwe Dutch Metropolitan Innovations (DMI) ecosysteem in het Smartzone Buffer innovatieproject.

SWARCO Nederland zet zich in DMI-verband samen met partners zoals de Technische Universiteit Eindhoven, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, MAPtm, V-Tron B.V., Coding the Curbs, en Future Mobility Park in voor de toekomst van mobiliteit.

Het Smartzone Buffer-project heeft als doel om het gebruik van stadsruimte door verschillende weggebruikers digitaal optimaal aan te sturen. Bijvoorbeeld door het toewijzen van tijdslots voor parkeren, laden/lossen en het prioriteren van specifieke verkeersdoelgroepen. Daarvoor overleggen de leden van het projectteam met diverse Nederlandse gemeenten, waarbij ze gezamenlijk werken aan het vorm geven aan de mobiliteit van de toekomst.

Innovatieopdrachten

De formele verstrekking van de eerste innovatieopdrachten binnen het DMI-ecosysteem is een belangrijke mijlpaal op weg naar slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing. De opdrachten zijn bedoeld om innovatieve toepassingen te ontwikkelen, gebaseerd op data-uitwisseling en hergebruik tussen verschillende partijen en domeinen.

Digitale instrumenten

Het Dutch Metropolitan Innovations (DMI) ecosysteem is een samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstituten, G40- en G4-gemeenten, provincies en de ministeries van IenW en BZK onder een gezamenlijk uniform Afsprakenstelsel. Het richt zich op slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing en voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld.

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!