Van onze leden
Hot news, projecten, updates en andere trotse berichten van onze leden. Dit zat er vers in onze redactiemailbox.

TenneT, SPIE en Súdwest Fryslân: nieuw 110kV-station in Bolsward

Met grote hamers sloegen TenneT, SPIE en gemeente Súdwest Fryslân 15 mei symbolisch de eerste palen in de grond. Hiermee markeerden ze de officiële aftrap van de bouw van een nieuw hoogspanningsstation aan de Witmarsumerweg bij Bolsward. Dit 110 kV-station is een belangrijke stap om het Friese elektriciteitsnetwerk te versterken.

Meer ruimte op het elektriciteitsnet

Het nieuwe hoogspanningsstation is nodig omdat huishoudens en bedrijven in hoog tempo steeds meer elektriciteit verbruiken en opwekken en de capaciteit van het huidige elektriciteitsnet niet meer voldoet. Op veel plaatsen werken de netbeheerders inmiddels met wachtlijsten voor grote klanten die een nieuwe of zwaardere aansluiting op het elektriciteitsnet willen.

Met dit nieuwe hoogspanningsstation creeren TenneT en SPIE meer ruimte op het elektriciteitsnet om stroom te transporteren. Ook komt er een verbinding met Windpark Fryslân, waardoor ook bij harde wind het volledige vermogen van Windpark Fryslân kan worden getransporteerd. TenneT verwacht het hoogspanningsstation in Bolsward begin 2026 in gebruik te nemen.

Belang voor de regio

Wethouder Van den Akker benadrukt het belang voor de regio: “Dit elektriciteitsstation is een aanwinst voor Energiestad Bolsward. Het is noodzakelijk om de energietransitie mogelijk te maken. We zien al een enorme toename van zonnepanelen, elektrische warmtepompen en elektrische voertuigen. Dit hoogspanningsstation helpt ons als gemeente, maar ook Liander om op de midden- en laagspanning netcongestie te beperken. Om nu en in de toekomst stroom aan onze bedrijven te blijven leveren.”

Veilig bouwen

Aandacht voor de directe omgeving is belangrijk voor TenneT en SPIE benadrukt Derk Folkers van TenneT: “We begrijpen dat een hoogspanningsstation impact heeft op de omgeving. Als we om ons heen kijken, zijn we gewend aan wat we zien en dat willen we graag zo houden. De energietransitie vraagt om keuzes en daarin moeten we soms ook keuzes maken die nadelen hebben voor de directe omgeving. We realiseren ons dat het ingrijpend is dat we in het landschap werken.”

Daarom is er met omwonenden een landschapsplan gemaakt. Zo worden er rond het hoogspanningsstation bosschages en een kruidenrijk grasland aangelegd en is ruimte om water vast te houden.

Safetywall

Tijdens het gehele bouwproces staat veiligheid hoog in het vaandel. Iris Stuijfbergen van SPIE licht toe: “Veiligheid voor onze eigen medewerkers, maar ook voor de omgeving vinden we erg belangrijk. Zo zorgen we voor verkeersregelaars als er veel transporten zijn. Maar ook door omgevingscommunicatie dragen we bij aan veiligheid. Voor onze medewerkers is er in het bedrijfsgebouw een grote safetywall. Hierop vinden zij alle informatie die van belang is om zo veilig mogelijk te werken.”

De bouwwerkzaamheden zullen tot eind 2025 duren. Na een testperiode wordt naar verwachting het elektriciteitsstation begin 2026 in gebruik genomen.

Bron: TenneT.

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!