Manifest Energietransitie: installatiebranche pakt de regie

Image for Manifest Energietransitie: installatiebranche pakt de regie

Energieopslag-ArenA

Installateurs zijn als energieregisseur steeds vaker bepalend bij het verduurzamen van woningen en utiliteitsgebouwen. De gebouwde omgeving is nu nog verantwoordelijk voor circa 40 procent van de CO2-uitstoot, maar als het aan Techniek Nederland ligt, gaat dat percentage terug naar 0. Dat kan onder meer door op grote schaal duurzame energie op te wekken en energiemanagementsystemen toe te passen.

Tijdens de SER-conferentie ‘Energieakkoord in versnelling’ presenteerde Erik van Engelen op 7 maart 2017 de plannen van de installatiebranche om de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving terug te dringen. Installateurs en technisch dienstverleners die als energieregisseur optreden, staan in die plannen centraal.

Zij adviseren klanten over de mogelijkheden om energie te besparen, brengen energiemanagementsystemen aan én zorgen ervoor dat de installaties ook op de langere termijn optimaal blijven presteren. Dankzij die aanpak én met de toepassing van ict en geavanceerde technieken verwacht Techniek Nederland dat een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2030 al mogelijk is.

Energiezuinige utiliteit

In de utiliteitsbouw verwacht Techniek Nederland dat toepassing van intelligente energiemanagementsystemen een enorme efficiëntiesprong oplevert. Omdat de bekendheid met deze systemen nog beperkt is, ontwikkelt de ondernemersorganisatie samen met onder anderen FME, ICT-Nederland en de overheid een speciaal programma met vier pijlers: voorlichting, aanbodtransparantie, opleidingen en monitoring.

In alle utiliteitsgebouwen is winst te behalen, maar vooral in kantoren, bedrijfshallen en in de horeca is het relatief eenvoudig. Het optimaliseren of vervangen van bestaande installaties kan veel gas en elektriciteit besparen. Het gasverbruik kan zo met een derde worden teruggebracht en het elektriciteitsverbruik zelfs met 60 procent.

Manifest Energietransitie

De leden van Techniek Nederland laten het niet bij woorden, maar komen in actie. De grote technisch dienstverleners die aangesloten zijn bij Techniek Nederland overhandigden tijdens de SER-conferentie in Den Haag het Manifest Energietransitie aan Ed Nijpels, voorzitter van het Energieakkoord. In het manifest kondigen zij aan een energiebesparingsadvies te zullen geven aan iedere klant en met energiemanagementsystemen extra energie te gaan besparen.

Meer weten? Bekijk hieronder de inmiddels gerealiseerde voorbeeldprojecten.