Superslim: e-net uitbreiden met snelle ‘ploegmethode’

De Makers van Morgen/Mission Impossible/Superslim: e-net uitbreiden met snelle ‘ploegmethode’

Het stroomnet raakt overvol. Da’s een probleem, want we hebben in de toekomst veel méér (schone) energie nodig. Gelukkig leggen slimme techneuten in rap tempo nieuwe kabels. Zoals Eelco Wevers van Van Gelder Groep. “We snijden als een mes door de boter.”

De uitdaging was zonneklaar: elf samenwerkende windparken willen onder de naam Windplan Groen in 2024 in de oostelijke Flevopolder bij Dronten en Biddinghuizen het grootste Nederlandse windpark op land in gebruik nemen. Maar liefst 86 windturbines (waarvan enkele met een tiphoogte van 249 meter) moeten dan samen jaarlijks 1,9 miljard kWh stroom opwekken. Dat is vergelijkbaar met het jaarverbruik van de hele provincie Flevoland.

Ondergronds distributienet

Zo’n groot park vraagt om een immens distributienet. Ondergronds, over een afstand van 40 kilometer, met in totaal 142 kilometer kabel. Maar hoe leg je dat snel en efficiënt aan, in een omgeving van begroeide akkers op laagliggende, potentieel drassige ondergrond, met zo min mogelijk overlast en schade voor de omgeving?

Die uitdaging kwam te liggen bij Van Gelder Groep. Die ontwikkelde er een speciale trailer voor en flikt die klus zónder dat de omgeving er last van heeft. Projectmanager Eelco Wevers: “De aanleg van het project Windplan Groen Export Cables begon in augustus 2021. We hebben in acht weken bouwtijd 120 kilometer kabels gelegd: drie gebundelde stroomkabels en een datakabel.”

Efficiency in actie: de ploeg snijdt de sleuf, de kabels gaan direct de grond in, de sleuf valt direct weer dicht.

Als een mes door de boter

Een topprestatie, die mogelijk was dankzij een slimme techniek. “Dat hebben we gedaan met een ploegmethode op een diepte van 1,80 meter beneden het maaiveld. We trekken een ploeg door de grond als een mes door de boter. Daar achter geleiden we 3 kabels de grond in, plus een mantelbuis voor de glasvezel. De sleuf, hooguit 15 centimeter breed, valt uit zichzelf weer dicht. Dus je hoeft geen bergen grond aan de kant te zetten en later weer terug te plaatsen.”

Drassige poldergrond

Grote uitdaging was de gevraagde snelheid in combinatie met de logistiek op de drassige poldergrond. “De kabels worden met een snelheid van 250 meter per uur in de grond geploegd en op zo’n haspel zit hooguit 1250 meter kabel. Je kunt niet zomaar met een vrachtwagen de akkers op, die zakt gewoon weg.”

Eelco en zijn collega’s moesten de haspels van tevoren laden op een speciaal hiervoor ontwikkelde carrier. “We hebben een trailer gebouwd die de belasting aankon én die uit de voeten kon op die percelen. Bij de ploeg hebben we een aantal keren speciaal hiervoor gefabriceerde ski’s onder de banden geplaatst, zodat we meer draagvlak hadden en ook bij slecht weer konden doorwerken. Zo haalden we gemiddeld een kilometer per dag.”

Boren (z)onder hindernissen

Naast ploegen moesten Eelco en zijn collega’s ook boren. “Op 34 punten in het tracé moesten we onder hindernissen door, zoals watergangen, kanalen, wegen en spoorlijnen. Dat hebben we gedaan met gestuurde boringen, door onze boorafdeling, in totaal 4700 meter.”

Lees verder onder dit kader.

Ploegmethode: snel en efficiënt!

  • Veilig werken; geen diepe geulen.
  • Vrijwel volledig machinaal, scheelt veel fysiek zwaar werk.
  • Minder materieel, minder brandstofverbruik, minder CO2– en stikstofuitstoot.
  • Smalle sleuf van 15 cm; geen verstoring van grondlagen en bodemstructuur.
  • Werkstrookbreedte ca. 15 meter; minder gewasschade voor boeren.
  • Bemaling (grondwater wegpompen) niet nodig.
  • Korte bouwtijd: weinig hinder voor eigenaren en omgeving, lagere kosten.

 

Het project was een interne team effort: de afdeling Infra Services, gespecialiseerd in het werken met hoge voltages en vermogens, maakte de mof-verbindingen tussen de kabels en de aansluitingen in de stations. Van Gelder Telecom verzorgde de dataverbindingen door de mantelbuizen en sloot deze aan in de stations. Aannemingsmaatschappij Van Gelder zal straks alle parkwegen aanleggen die nodig zijn voor de aanleg van alle turbines en de tussenstations.

Super trots

Eelco’s aandeel zit er inmiddels op, zijn mission is accomplished. Eind 2022  kunnen de eerste turbines draaien en het windpark de eerste stroom leveren. Eelco blikt tevreden terug: “Ik vind het prachtig om zo mijn steentje te kunnen bijdragen aan de energietransitie. En ik niet alleen; maar alle collega’s bij Van Gelder. We zijn super trots.”

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!