B30-Den-Haag-buitenzijde

B30 inspireert door renovatie én bestemming

De Makers van Morgen/B30 inspireert door renovatie én bestemming

100 jaar na de eerste opening van het pand aan de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag – afgekort B30 – opende het historische gebouw in 2017 opnieuw haar deuren. Facilicom Group transformeerde het kantoorgebouw tot een inspirerende en duurzame omgeving.

In 2014 kreeg Facilicom – een collectief van grote facilitaire bedrijven – van het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht om B30 om te vormen tot denktank en hét kenniscentrum van de Rijksoverheid. Een plek waar inspiratie terug te vinden is in zowel de architectuur, de voorzieningen en de dienstverlening.

Facilicom was verantwoordelijk voor de renovatie en herinrichting van het pand en exploiteert het gebouw met een looptijd van 30 jaar.

Renoveren en  exploiteren op een integrale manier

Met een exploitatiecontract van 30 jaar moet je als bedrijf ook bewust kijken naar de kosten op lange termijn. Dit vraagt niet alleen om inzicht in de architectuurkosten, maar tevens om het efficiënt inrichten van voorzieningen en de dienstverlening.

Facilicom werkte daarom tijdens de renovatie aan de hand van het DBFMO, een veelgebruikte vorm van een Publiek Privaat Samenwerkingsverband (PPS). DBFMO staat voor Design, Build, Finance en  Maintenance & Operate en bevat kortweg alle uitgangspunten voor een integrale aanpak voor de herinrichting van een gebouw.

Binnen een PPS werkt men vanuit een visie – anders dan in de vele consortia – en bevinden belangrijke stakeholders zich aan dezelfde tafel. Dit resulteert in korte lijnen en daardoor een efficiënt werkproces.

Een toekomstbestendig gebouw

Verleden en heden vinden elkaar in het nieuwe B30. Met de integrale aanpak van Facilicom behoud het Rijksmoment haar statigheid, maar is het tevens voorzien van ingenieuze verduurzamingsmaatregelen. Een goed voorbeeld is de warmte- en koudeopslag onder het pand. De opgeslagen warme lucht verwarmt het gebouw in de winter en de koude lucht creëert een aangenaam klimaat in de zomermaanden. Dankzij dit systeem is de CO2-uitstoot met maar liefst 35 % afgenomen.

Niet alleen onder het gebouw, maar ook bovenop wordt hard gewerkt. Zo komt op de daken van de werkfoyers een groen dak. Dit sedumdak zorgt na plaatsing niet alleen voor meer ecologische waarde, maar dient tevens als buffer voor het opvangen van regenwater. Dit verkleint de kans op overstromingen bij hevige neerslag.

B30-Den-Haag-bijzondere-vloeren

Het water- en energiegebruik wordt gemonitord met het beheersysteem Facilicom Energiemanagement. Het systeem meet niet alleen het gebruik, maar detecteert ook vroegtijdig lekkages in de hoofdwaterleidingen. Dit voorkomt grote verspilling van water bij waterschade.

Tot slot zijn er bij de renovatie zoveel mogelijk materialen bewaard gebleven Fauteuils, deuren en tal van andere voorwerpen vinden op deze manier een tweede leven in het gebouw.

Facilicom

Facilicom transformeerde het voormalige gebouw voor het Ministerie van Economische zaken in een flexibel kantoor met 450 werkplekken dat huisvesting biedt aan grote publieke partijen, waaronder het centraal planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving.

B30-Den-Haag-plafond

Dit is niet het eerste PPS-project van Facilicom. Al eerder renoveerden zij het belastingkantoor in Doetinchem, de Brede school in Joure en het Cultuurcluster in Tiel. Met een exploitatie contract van 30 jaar was B30 veruit het grootste uitdaging van het bedrijf. Het resultaat is er daarom een om trots op te zijn.

In lijn met het Manifest Energietransitie

Facilicom tekende in 2017 het Manifest Energietransitie. Met dit project sluiten zij aan bij de doelstelling van het manifest om het voortouw te nemen bij de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Bekijk alle voorbeeldprojecten op onze speciale pagina.

Fotografie: Arjen Veldt.

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!