BIC-van-de-toekomst

BIC Eindhoven: de ‘Fabriek van de Toekomst’

De Makers van Morgen/BIC Eindhoven: de ‘Fabriek van de Toekomst’

Eindhoven is een groen gebouw rijker: de Brainport Industries Campus (BIC). BIC huisvest sinds 2018 bedrijven en organisaties uit de hightech toelever- en maakindustrie. ENGIE is de technologie – en energiepartner voor BIC, de ‘Fabriek van de Toekomst’. De Fabriek die cruciaal is in de ontwikkeling van Brainport Regio.

Waar kunnen toekomstgerichte bedrijven zich beter huisvesten dan in een gebouw dat hier volledig bij aansluit? Een visie die uitmondt in een groot project, als je nagaat dat de gebouwen van de Brainport Industries Campus in totaal 65 ha beslaan. Fase 1 (65.000 m2) is eind 2017 van start gegaan en de eerste bedrijfsruimten zijn in 2018 opgeleverd. Verwacht wordt dat de totale campus in 2035 is voltooid.

Ter plaatse betrokken

SDK Vastgoed, hoofdondernemer en verantwoordelijk voor de bouw, heeft ENGIE gevraagd als technologie- en energiepartner voor de BIC voor de volgende 15 jaar. ENGIE heeft samen met het BOM Renewable Energy (voorheen Energiefonds Brabant) BIC Utility opgericht, speciaal voor de campus. Om de betrokkenheid van ENGIE te verankeren, huurt het als duurzame partner van de Brainport Industries Campus ruimte in de Fabriek van de Toekomst.

Luchtfoto-BIC

Binnen BIC Utility verzorgt ENGIE alle utilities voor de toekomstige huurders. Denk hierbij aan ‘reguliere’ voorzieningen als warmte en koude, elektriciteit en water, maar ook aan meer specialistische diensten voor productieprocessen, zoals perslucht, demiwater, stikstof en vacuüm. Ook voorziet ENGIE het de eerste fase met circa 8.800 zonnepanelen. Verder wordt zoveel mogelijk uitsluitend ledverlichting toegepast.

Samen de warmte delen

De hele campus staat in het teken van duurzaamheid. Het project is volledig gasloos, er zijn geen gasaansluitingen. Er wordt CO2-reductie gerealiseerd door de inzet van zonnepanelen en een wko-installatie. Om ervoor te zorgen dat de BIC niet alleen duurzaam is, maar ook duurzaam blijft, worden alle processen van de huurders binnen 1 tot 2 jaar aan een nadere analyse onderworpen.

Naast kennis en faciliteiten die op de campus met elkaar gedeeld worden, wordt ook de warmte gedeeld. Indien een bepaalde huurder veel restwarmte genereert, dan kan deze warmte worden afgevangen en via het distributienetwerk van BIC bij een huurder worden ondergebracht die juist extra warmte nodig heeft.

BIC-in-de-toekomst

Alleen betalen voor wat je gebruikt

Een uitdaging voor ENGIE waren de verschillende behoeften van de verschillende afnemers, door uiteenlopende bedrijfsprocessen. Doordat de behoeften van de bedrijven ver uiteenlopen is er gekozen voor een ‘pay-per-use’-concept, waarbij wordt betaald voor de utilities die daadwerkelijk nodig zijn voor een specifiek bedrijf.

In lijn met het Manifest Energietransitie

ENGIE tekende in 2017 het Manifest Energietransitie. Met dit project sluiten zij aan bij de doelstelling van het manifest om het voortouw te nemen bij de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving.  Bekijk alle voorbeeldprojecten op onze speciale pagina.

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!