Abdij-Koningshoeven-biomakerij

Zuiver water voor het La Trappe-bier van Abdij Koningshoeven

De Makers van Morgen/Zuiver water voor het La Trappe-bier van Abdij Koningshoeven

Hoppenbrouwers Techniek is begin 2018 gestart met de realisatie van een Biomakerij bij Abdij Koninghoeven. Daarbij wordt het afvalwater van abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven en haar brouwerij, waar het bekende trappistenbier La Trappe wordt gebrouwen, op een biologisch circulair economische wijze gezuiverd. Elke druppel wordt volledig hergebruikt.

Abdij Koningshoeven, gevestigd in Berkel-Enschot, waar de La Trappe-brouwerij onderdeel van uitmaakt, had al lange tijd de wens om de kringloop van de waterhuishouding sluitend te maken. Mede door Hoppenbrouwers Techniek en de bouw van de Biomakerij is deze wens werkelijkheid geworden.

Vanaf 15 oktober 2018 beschikt Abdij Koningshoeven over een eigen Biomakerij. Zoals broeder Isaak van Abdij koningshoeven zegt: Er gaat hier geen druppel water en geen gram grondstof meer het terrein af dan in de vorm van bier.’

De eerste in Nederland

De Biomakerij is de eerste ecologische waterzuiveringsinstallatie van Nederland die op basis van micro-organismen het afvalwater zuivert. Naast een zuiveringsinstallatie bevindt zich in de Biomakerij ook een botanische tuin die deel uitmaakt van het zuiveringssysteem van de abdij. De bacteriën die nestelen in de wortels van de planten en de kunstwortels zijn van groot belang. Er zal veel wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden om het systeem verder te innoveren zodat ook menselijk afvalwater kan worden meegenomen.

Abdij-Koningshoeven-buitenzijde

Het grootste deel van het slib uit de zuiveringsinstallatie wordt verwerkt tot compost voor de plantenkwekerij van de abdij. Naast de circulariteit kost deze vorm van zuiveren minder energie en ruimte in vergelijking met andere waterzuiveringen. Er komt zelfs warmte om grotendeels het proeflokaal te verwarmen en een veld met zonnepanelen zorgt voor de benodigde energie.

Passend bij de omgeving

Voor de architect was het een grote uitdaging om het ontwerp van de Biomakerij passend te maken bij de monumentale omgeving. Qua uiterlijk springt de Biomakerij er daarom echt uit. Het frisgroene plantenbed zorgt ervoor dat de installatie er aantrekkelijk uitziet en niet ‘verstopt’ hoeft te worden. Zo vormt de Biomakerij een ecologische oplossing voor afvalwater en een groene verrijking voor de omgeving in één. Daarbij is een tweede kas geplaatst om als proeftuin te fungeren voor alternatieve biologische tuinbouw.

Duurzaam op alle fronten

De Biomakerij zorgt niet alleen voor duurzaam verwerken van afvalwater, maar is zelf ook duurzaam gebouwd. Bij de bouw is er gewerkt met het ‘Madaster Materialenpaspoort’. Dit houdt in dat zoveel mogelijk hergebruikte- en circulaire bouwmaterialen zijn ingezet en dat duurzaam hergebruik van bouwmateriaal eenvoudiger wordt. De herkomst van de materialen is eveneens opgetekend en er is gelijk begonnen met het recyclen van het gebruikte hout door bomen van dezelfde kwaliteit te planten.

Het concept is tot stand gekomen in samenwerking met de abdij, Biopolus, Waterschap de Dommel en BLJ Architectuur. De bouw is gerealiseerd door M.J. Oomen Riool en Betontechniek, Biopolus, Askové en Hoppenbrouwers Techniek. Daarnaast is het project medemogelijk gemaakt door subsidie Deltaplan Hoge Zandgronden vanuit de provincie Noord-Brabant. Buiten deze financiering heeft de abdijgemeenschap het zelf gefinancierd.

In lijn met het Manifest Energietransitie

Hoppenbrouwers Techniek tekende in 2017 het Manifest Energietransitie. Met dit project sluiten zij aan bij de doelstelling van het manifest om het voortouw te nemen bij de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Bekijk alle voorbeeldprojecten op onze speciale pagina.

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!