Stadskantoor-Enschede

Gemeente Enschede: goed voorbeeld doet goed volgen

De Makers van Morgen/Gemeente Enschede: goed voorbeeld doet goed volgen

In Enschede geeft de gemeente graag het goede voorbeeld. Sinds januari 2016 werkt HOMIJ Technische Installaties daarom in opdracht van de gemeente aan verduurzaming van het bestaande vastgoed. Een mooie uitdaging om met optimalisatievoorstellen te komen die het energiegebruik verminderen, maar tegelijkertijd zorgen voor een optimaal gebruikerscomfort.

Gemeente Enschede heeft duidelijke en ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid geformuleerd. Zo zet de gemeente onder andere in op CO2-reductie, toename van de biodiversiteit, afvalrecycling en vermindering van het energiegebruik. Ook werkt Enschede aan duurzame mobiliteitsoplossingen.

Verduurzaming eigen vastgoed

In dergelijke ambitieuze standpunten kan verduurzaming van de eigen vastgoedvoorraad niet ontbreken. HOMIJ heeft daarom, met een looptijd van 20 jaar, de opdracht gekregen alle panden volledig technisch te beheren, zowel bouwkundig als installatietechnisch. Het gaat om 8 panden met een totaal vloeroppervlak van 51.655 m2. De panden hebben verschillende functies en leeftijden: het stadskantoor, het stadshuis, 4 servicecentra, het kantoorgebouw Noordmolen en de Werkplaats onderhoud Enschede.

Zaal-stadhuis-Langestraat-Enschede

Belangrijke eisen in de uitvoering zijn het vergroten van de duurzaamheid in beheer en onderhoud en MVO. Deze indicatoren zijn specifiek als kritische prestatie-indicatoren opgenomen in de overeenkomst die de gemeente en HOMIJ samen zijn aangegaan. Deze indicatoren worden tijdens de uitvoering continue gemonitord en waar nodig bijgestuurd. Dit maakt het project bijzonder en vooruitstrevend.

Data als leidraad

Concreet is in de overeenkomst afgesproken om het energiegebruik jaarlijks gemiddeld met 5 % terug te brengen. Ook moet er jaarlijks een CO2-reductie van gemiddeld 5 % plaatsvinden. Belangrijke voorwaarde van de opdracht is bovendien dat het ervaren comfort van de gebruikers niet mag leiden onder de energieoptimalisaties.

Om de afgesproken doelstellingen te bereiken, heeft HOMIJ van de 8 locaties een uitgebreide gebouwscan en benchmark uitgevoerd om onder andere het huidige energiegebruik in kaart te brengen. Aan de hand hiervan zijn er verschillende voorstellen gedaan op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan voorstellen op het gebied van luchtbehandeling, verlichting, warmteopwekking, warmtedistributie en het optimaliseren van meet- en regeltechniek.

Energieoptimalisaties en tegelijk behoud van comfort

De voorgestelde maatregelen resulteren in een daling van 13 % in het energiegebruik en 5 % emissiereductie per jaar. De regeling hoeft bovendien niet meer te worden bijgesteld, omdat dit via slimme regelsoftware wordt gecontroleerd en bijgestuurd.

Stadskantoor-Enschede-binnenzijde

Bijkomend voordeel is dat de installaties langer meegaan, storingen vroegtijdig zijn te herkennen en het energiegebruik van de installaties afzonderlijk wordt gemeten en bijgehouden. Tegelijkertijd is er meer comfort ontstaan door een constante ruimtetemperatuur zonder schommelingen en overschrijdingen.

Een ander mooi resultaat is de besparingsgarantie. Indien een besparing van 10 % niet wordt gerealiseerd, krijgt de gemeente de teveel betaalde investering terug.

In lijn met het Manifest Energietransitie

HOMIJ Technische Installaties tekende in 2017 het Manifest Energietransitie. Met dit project sluiten zij aan bij de doelstelling van het manifest om het voortouw te nemen bij de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Bekijk alle voorbeeldprojecten op onze speciale pagina.

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!