Links-en-rechts-The-Mastergrowers

Hortensia’s in het nieuw voor The Mastergrowers

De Makers van Morgen/Hortensia’s in het nieuw voor The Mastergrowers

Met de koop van een bestaande kwekerij naast haar eigen locatie, breidde hortensiakweker The Mastergrowers haar teeltoppervlak uit met 1,2 ha. Voor de ombouw naar volledige hortensiakwekerij, werd het Westlandse installatiebedrijf Stolze in de arm genomen. Zowel de elektra áls de watervoorziening werd in nauw overleg tussen beide bedrijven gerealiseerd. Een logistiek pareltje voor de medewerkers.

 

Het Westland is voor velen bekend door de eindeloze rijen kassen waarin groenten en bloemen worden geteeld. Wat veel mensen niet weten, is dat deze ondernemers niet alleen met hart en ziel hun bedrijf runnen, maar tevens hypermodern zijn waar het de toepassing van nieuwe technieken betreft.

Erik van der Valk is directeur operationele zaken & inkoop bij hortensiakwekerij The Mastergrowers en weet: ‘In deze tijd is het lastig om goede mensen te krijgen en daarbij wil je zo optimaal mogelijk je producten telen. Efficiënt, maar wel met een hoge kwaliteit en met zo weinig mogelijk af- en uitval. En dat betekent: investeren in vernieuwing.’

The-Mastergrowers-portret
The Mastergrowers: Erik van der Valk (links) en Robin van Dijk (rechts).

Van der Valk wist dus wat hem te doen stond toen hij een oude kwekerij toevoegde aan zijn hortensiakwekerij in Honselersdijk. ‘Deze aankoop betekent niet alleen meer oppervlak om te telen’, geeft hij aan.

 

Strategische aankoop voor The Mastergrowers

‘Het was ook een strategische aankoop. De grond ligt namelijk tussen de hortensiakas waar de planten worden opgekweekt en het buitengebied. Voorheen moesten we de hortensia’s tussen de twee locaties buitenom transporteren. Met deze aankoop kunnen we de logistiek vergaand verbeteren. Zowel in efficiëntie als in het werkplezier voor de medewerkers.’

 

Verouderde installatietechniek

De gekochte kwekerij teelde voorheen snijanthuriums en moest worden omgebouwd naar een hortensiakwekerij. Werk aan de winkel voor installatiebedrijf Stolze. Dit puur Westlandse bedrijf is al vanaf 1969 werkzaam in de (internationale) tuinbouw en richt zich op elektro- en watertechniek, groeilicht, automatisering en klimaattechniek.

Niels van den Ende is salesleider bij Stolze en weet: ‘In de meeste gevallen werken we aan nieuwe projecten waarbij je alles vanaf nul kunt opzetten. In dit geval ging het om een renovatie van een kwekerij met verouderde installatietechniek. Dat betekende enerzijds alles controleren en eventueel vervangen maar bijvoorbeeld ook het koppelen van de klimaatsystemen van verschillende leveranciers.’

Roze-hortensia's-in-de-kas

‘We hebben al eerder met dit bedrijf samengewerkt en naar volle tevredenheid’, geeft Van der Valk aan. ‘Het kennisniveau is hoog en de communicatie verloopt altijd prima. En dat is belangrijk. Je hebt immers te maken met een bestaande situatie waarbij je niet zeker weet wat je allemaal nog tegenkomt. Dat betekent dat je gedurende het traject je plannen moet kunnen bijstellen wat uitsluitend mogelijk is wanneer alle partijen zich flexibel opstellen.’

In het renovatieproject zijn alle elektrotechnische componenten geïnspecteerd. Daar waar mogelijk zijn kabels en kabelgoten behouden gebleven. Veel was echter ook dermate verouderd dat vervanging nodig was. Qua verwarming is het volledige complex nu aangesloten op aardwarmte waarmee ruim voldoende warmte beschikbaar is voor het verwarmen van de gehele kas.

 

2 compleet gescheiden watersystemen

Van den Ende: ‘Waterzijdig zijn we echt vanaf nul begonnen door alles te vervangen; van wateropslag tot de units. Hiermee zijn 2 compleet gescheiden watersystemen gerealiseerd: één voor de roze hortensia’s en één voor het blauw maken van de hortensia’s. Verder is de silo vervangen door 3 silo’s om de verschillende afdelingen te kunnen scheiden. Ook de recepten zijn nu gescheiden om verschil te kunnen maken in de voedingsbehoefte van de plant.’

waterzijdige-installatie

In het midden van de kas is een gevel gemaakt die de kas in 2 delen verdeelt: een koud gedeelte voor de opkweek en een warm gedeelte voor de afweek. In het koude deel krijgen de planten water via een beregeningsinstallatie. Van der Valk: ‘Deze jonge planten hebben nog onvoldoende wortels om al het benodigde water uit de grond op te nemen en moeten daarom ook van bovenaf worden beregend. In het warme deel staan de planten op zogeheten eb- en vloedtafels. Deze tafels laat je vollopen met water zodat de planten het water van onderaf opnemen.’

Jonge-planten-hebben-veel-water-nodig
De jonge planten hebben beregening nodig om voldoende water te krijgen.

Het tafelsysteem is overigens niet standaard. Er is vanuit Stolze veel denkwerk aan te pas gekomen om de juiste aansluitingen te kunnen maken en om het netjes passend onder de tafels te krijgen. Elke tafel heeft bijvoorbeeld drie verschillende aanvoerpunten, voor een gelijkmatige verdeling van het water.’

Hortensia's-op-de-speciale-tafel
De eb- en vloedtafels.

Integratie automatisering

Een belangrijk onderdeel van het project was tot slot de klimaatregeling. Zo maakte de eigen kwekerij van The Mastergrowers gebruik van een Priva-klimaatsysteem en de nieuw aangekochte kwekerij niet. Stolze heeft de twee locaties volledig in één systeem geïntegreerd en hiervoor alle benodigde bekabeling en sensoriek verzorgd evenals de visualisatie. Hiermee is aansturing van alle installatietechniek nu mogelijk vanuit één systeem.

Nieuw-systeem-van-Priva
In de nieuwe situatie worden beide kassen aangestuurd via een Priva-klimaatinstallatie.

Niels van den Ende: ‘Met een dergelijk klimaatsysteem kun je alle factoren die invloed hebben op de groei van planten naar eigen wens regelen. Het energiebeheer, het klimaat en het waterbeheer. Daarin gaat de techniek steeds verder richting het ultieme ‘autonoom telen’. Hierbij worden algoritmen ingezet die op basis van sensor gegevens bepalen wat de volgende instelling van water, licht en temperatuur moet zijn. Zover zijn we nog niet, maar het gaat wel die kant op.’

Beide partijen kijken met een goed gevoel terug op het project. Medewerkers van The Mastergrowers werken in een logistiek geoptimaliseerde omgeving en de planten worden op klimaat-geoptimaliseerde locaties geteeld. Erik van der Valk besluit: ‘De handel is sinds enkele maanden – na een dip door corona – ook weer op niveau wat op alle vlakken vertrouwen biedt voor de toekomst.’

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!