Aan-het-werk-bij-Attero

Nieuw leven voor afval bij Attero

De Makers van Morgen/Nieuw leven voor afval bij Attero

Als marktleider in het verwerken van afvalstromen probeert Attero de grondstofcirkel te sluiten. Om bij te dragen aan dit doel, hielp SPIE met de bouw van een nieuwe kunststof opwerkingsinstallatie voor kunststoffolies. Met deze recycle-installatie wordt folie verwerkt tot de basisgrondstof voor nieuwe folie.

Attero ziet afval als bron van energie en grondstoffen. Niet voor eeuwig, maar voorlopig zeker. Daarom zetten zij restafval om in duurzame energie. Ze halen uit afval zoveel mogelijk beschikbare grondstoffen. Zo worden ook gebruikte folies uit de afvalstromen gescheiden.

Bij deze werkzaamheden liepen ze echter tegen diverse uitdagingen aan. Ten eerste was er een capaciteitsprobleem. De hoeveelheid folie die op de verwerkers afkomt, is zeer groot. Ten tweede is de folie sterk vervuild, waardoor hij niet makkelijk kan worden hergebruikt. Dit vroeg om nieuwe oplossingen.

Hoogwaardig granulaat

Die oplossing werd gevonden in het bouwen van een nieuwe unieke installatie die plastic folie verwerkt tot hoogwaardig granulaat, de basisgrondstof voor nieuw folie. Het bouwproces werd opgeknipt in deelprojecten. SPIE kreeg de opdracht voor de interfaces (onder andere de elektriciteit, perslucht, stoom, brand- & blusinstallaties).

De installaties werden geleverd door diverse plastic-verwerkingsbedrijven, SPIE heeft deze installaties vervolgens geplaatst en aangesloten op de genoemde interfaces. SPIE is bij de hele keten betrokken geweest: van ontwerp tot aan het onderhoud. In het voorjaar van 2017 startte SPIE met de engineering en in juni 2018 draaide de fabriek op volle toeren.

Granulaat-Attero afval

Een kleine schoenmaat

Tijdens de bouw moest er rekening gehouden worden met enkele uitdagingen. De omvang van de fabriekshal stond vooraf vast. In deze ruimte moest de nieuwe installatie gebouwd worden. Opdrachtgever gebruikt de schoenendoos als beeldspraak: ‘We hebben een schoenendoos voor maat 40, maar er moeten schoenen maat 50 in’. Tevens moet er rekening worden gehouden met hoe de installatie wordt onderhouden.

Attero gaat met de installatie de markt op. Op deze manier draagt de organisatie bij aan een verminderd verbruik van primaire grondstoffen en het terugdringen van afval. Door direct na het sorteren de deelstroom te verkleinen, te wassen en te granuleren wordt fors bespaard op transport en daardoor ook op de CO2-uitstoot.

Dat dit een project is met een bijdrage aan de verduurzaming van de energietransitie, is ook de Europese Unie niet ontgaan. Zij heeft voor dit innovatieve project een subsidie verleend.

In lijn met het Manifest Energietransitie

SPIE tekende in 2017 het Manifest Energietransitie. Met dit project sluiten zij aan bij de doelstelling van het manifest om het voortouw te nemen bij de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Bekijk alle voorbeeldprojecten op onze speciale pagina.

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!