Waterstof op de Noordzee

Waterstof oogsten op de Noordzee

De Makers van Morgen/Fast Forward/Waterstof oogsten op de Noordzee

Windenergie van zee aan land brengen in de vorm van waterstof is veel goedkoper dan in de vorm van elektriciteit. De opslag is ook veel eenvoudiger en er is nog een groot voordeel: oude olie- en gasplatforms kunnen zo een tweede leven krijgen. Het consortium North Sea Energy zag er brood in en werkt nu aan een waterstoffabriekje op zee.

Eind dit jaar moet het gebeuren. Dan zet het consortium North Sea Energy een zeecontainer met daarin een waterstoffabriekje op een oud olie- of gasplatform. Stekker erin en met de windstroom van een naburig windpark maakt het fabriekje waterstof, de brandstof van de toekomst.

Met een subsidie van het ministerie van EZ wil het waterstofconsortium North Sea Energy 3 dingen uitzoeken. Welke techniek is nu eigenlijk het meest geschikt om op zee waterstof te maken? Op welk platform komt de fabriek te staan? En hoe gedragen hydrolyzers zich op zee?

12 Gigawatt

De eerste hydrolyzer past in een zeecontainer en als hij straks is geïnstalleerd, maakt hij vanaf eind dit jaar 17 kg waterstof per uur. Een hoeveelheid van niks, maar mogelijk wel het begin van heel veel. Want de Noordzee wordt in hoog tempo volgebouwd met windparken.

De verwachting is dat het vermogen van die molens bij elkaar zal zijn opgelopen van 1 GW nu, naar 12 GW in 2030. Dat kan hoogspanningsbedrijf TenneT nog net aan. Als er nóg meer komen, en die komen er, moeten de machtige molens worden stilgezet.

Windenergie omzetten in waterstof

De energie gebruiken voor de productie van waterstof op zee kan dan een oplossing zijn. René Peters van TNO is er, in samenwerking met de industrie, al jaren mee bezig. ‘Van alle energie die we gebruiken is maar 20 procent elektriciteit. De rest is voornamelijk warmte; voor de industrie en voor verwarming, vooral van woningen. Daarvoor kun je uitstekend waterstof gebruiken.’

‘En die kun je op zee maken uit windstroom. Dat is veel goedkoper dan de stroom aan land te brengen en er daar waterstof mee te maken. ‘Het is tienmaal duurder om energie te transporteren in de vorm van elektriciteit dan in de vorm van waterstof’, zegt Peters.

Weersafhankelijke energie

Een waterstofindustrie op zee kan bovendien de oplossing zijn voor de weersafhankelijke energie van zon en wind. In winterse periodes, waarin we het soms vele dagen zonder zon en met wind moeten stellen, hebben we aan de zonne- en windparken dan niks.

Illustratie waterstoffabriek op de Noordzee

Opslag van stroom in grote batterijen is geen optie. Hooguit geschikt voor de opvang van de dagelijkse dipjes en bovendien veel te duur. Energie opslaan in batterijen is honderdmaal duurder dan opslaan in de vorm van waterstof, berekende certificeringsinstituut Kiwa vorig jaar.

Ontzilten

De plaatsing van de hydrolyzer is een betrekkelijk eenvoudige klus. De pilot is bedoeld om te zien hoe deze zich gedraagt op zee. Want het mag simpele techniek zijn, je moet bijvoorbeeld wel heel schoon water gebruiken.

Zout water kan niet: dat levert bij elektrolyse geen waterstof op, maar chloorgas. ‘Misschien gaan we zeewater ontzilten, misschien is het opvangen van regenwater al voldoende’, zegt Peters.

Het zou voor de olie- en gasmaatschappijen een zegen zijn als het project slaagt. Het zou hen miljarden besparen aan sloopkosten. Een groot deel van de olie- en gasplatformen op de Noordzee wordt de komende jaren overbodig.

Dit artikel verscheen eerder in vakblad E&W Installatietechniek

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!