Buitenzijde-nieuwbouw-college

Hermann Wesselink College: klaar voor een groene toekomst

De Makers van Morgen/Hermann Wesselink College: klaar voor een groene toekomst

‘Een nieuwe school die klaar is voor de toekomst’, dat was de wens van het Hermann Wesselink College. Het nieuwe gebouw wordt een stuk groter dan het huidige gebouw; in totaal ruim 11.000m2. Duurzaamheid is bovendien een belangrijk thema in het gebouw. Het streven is het schoolgebouw te laten voldoen aan Frisse Scholen klasse B met een ‘nul’ op de energiemeter. Inmiddels is de bouw in volle gang en het ziet ernaar uit dat de leerlingen en leraren begin 2021 het nieuwe schoolgebouw in gebruik kunnen nemen.

Het Hermann Wesselink College is een christelijke school voor verschillende leerwegen gevestigd in Amstelveen. Het nieuwe gebouw wordt een stuk groter dan het huidige gebouw; in totaal ruim 11.000m2. Het is de bedoeling het gebouw te laten voldoen aan Frisse Scholen klasse B. Als onderaannemer van hoofdaannemer SMT Bouw is Hollander Techniek verantwoordelijk voor alle technische installaties, van ontwerp tot nazorg.

De wensen en eisen van het Hermann Wesselink College vormden de basis voor het ontwerp van de installaties. Zo moeten de installaties bijvoorbeeld berekend zijn op een bepaald aantal personen per lokaal, de temperatuur moet aangenaam zijn in zowel de winter als de zomer en de frisse lucht moet van de goede kwaliteit zijn in elke ruimte.

Het draait om het eindresultaat

Het Hermann Wesselink College wordt gebouwd volgens een UAV-GC-traject. Dit houdt in dat het ontwerp wordt gemaakt aan de hand van de eisen en referentiekaders die door de opdrachtgever worden vastgesteld in de vraagspecificatie. Ook betekent dit dat de ontwerpverantwoordelijkheid niet bij de opdrachtgéver maar bij de opdrachtnémer ligt.

Dit vergt een flink voortraject dat in basis bestaat uit een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en uitvoeringsgereed ontwerp. Zodra deze akkoord zijn, kan worden begonnen met de bouw. ‘Inmiddels zijn we aangekomen bij de realisatiefase, welke voor 99 % volgens de tekening verloopt’, vertelt Johan Gulink, projectmanager bij Hollander Techniek.

Hermann-Wesselink-College-tekeningen-ditigaal

‘Tijdens een UAV-GC traject is de administratieve bewijslast heel belangrijk. Je moet aantonen dat je de installaties maakt conform het ontwerp en de tekeningen. Inmiddels hebben we ongeveer 600 documenten opgesteld voor dit traject en er komen er nog meer bij.’

Van ontwerp tot nazorg

Arjen Velthuis, lead engineer utiliteit bij Hollander Techniek: ‘Toen de eisen van het Hermann Wesselink College op tafel lagen, zijn we aan de slag gegaan met de prijs- en contractfase. Na een optimalisatie ronde was het voorontwerp akkoord en konden we verder met het voorlopig ontwerp en vervolgens het definitieve ontwerp. Deze ontwerpen worden steeds gespiegeld met de klant. Zo voorkom je dat er later misverstanden ontstaan.’

Hij vervolgt: ‘Tijdens het uitvoeringsgereed ontwerp ga je dieper in op de technische details zoals welk materiaal wordt gebruikt. Daarna volgt de realisatiefase. Daar zitten we nu middenin en deze loopt erg voorspoedig. Door de goede voorbereiding loopt bijna alles volgens tekening. Dit werkt ook erg fijn voor de monteurs. Voor de oplevering worden alle installaties getest en gecontroleerd.’

‘Zodra de realisatie klaar is, gaan we over naar de nazorgfase. In de nazorg fase worden de werkelijke prestaties door ons nauwkeurig gemeten aan de hand van de gestelde eisen. In dit traject zijn wij als installateur niet alleen verantwoordelijk voor een goed werkend ontwerp, maar zijn we dat ook tot na de oplevering. Dit geeft een extra prikkel om te presteren. Het grootste voordeel voor het HWC is dat zij zeker zijn van installaties die hun eisen en wensen waarmaken. Zo zijn ze verzekerd van kwaliteit en biedt het de garantie dat alles werkt zoals het hoort.’

Al doende leert men

‘Dat het vanaf het begin perfect verliep kunnen we niet zeggen, maar al doende leert men’, aldus Velthuis. Het team van Hollander Techniek heeft veel geleerd van dit traject. Dit kwam mede omdat de opdrachtgever zeer veel expertise heeft en Hollander Techniek flink heeft uitgedaagd en uitgevraagd. Door daarnaast kritisch te zijn op wat je zelf maakt, breng je je kennis naar een hoger niveau. Inmiddels liggen er verschillende protocollen en hebben we de software die nodig is, zoals voor gebouwsimulaties, ons eigen gemaakt.’

‘Hiermee konden onder andere het verloop van temperatuur, overschrijdingsuren, luchtkwaliteit (CO2-presatatie), geluidniveau en relatieve vochtigheid per ruimte gesimuleerd worden. Daarnaast heeft Hollander Techniek zelf een softwareprogramma ontwikkeld dat helpt een UAV-GC traject in een goede banen te leiden. En dat werkt zo goed dat zelfs andere partijen het gebruiken’, zegt Gulink . ‘Alles wat we geleerd hebben in dit traject nemen we weer mee naar het volgende UAV-GC-project. En ik denk dat we al met al kunnen zeggen dat we meer dan ooit klaar zijn voor dit soort trajecten’.

Aan-de-slag-in-de-nieuwbouw

Alles-in-één

Alle technieken die toegepast worden in het schoolgebouw komen samen in een innovatief stukje regeltechniek; de ‘roombox’. Dit is een regelbox waar zowel de verlichting, zonwering en de klimaatinstallaties eenvoudig ingepast kunnen worden. De bediening van al deze technieken vindt plaats op één touchpoint-paneel per ruimte.

Het voordeel van deze box is dat deze stekkerbare box wordt bedraad en getest in de werkplaats van Hollander Techniek. Hierdoor is de kans op fouten minimaal en wordt de montagetijd op de bouw flink gereduceerd.

Klaar voor de toekomst

Eén van de eisen aan het nieuwe schoolgebouw was: voldoen aan ‘Frisse Scholen Klasse B’. Een Frisse school is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu. Tijdens de ontwerpfase is aandacht besteed aan een vijftal punten op het gebied van energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid, waarmee klasse B behaald kan worden.

Het HWC ziet in de toekomst het liefst de energiemeter op nul staan. Door een gebouwbeheerssysteem te installeren dat zorgt voor efficiënte omgang met energie én het installeren van zonnepanelen, loopt de meter al snel naar beneden. Daarnaast wordt er slim gebruikgemaakt van warmte door een ‘heat recovery systeem’ toe te passen. Dit houdt in dat de warmte die vrij komt in volle klaslokalen, gebruikt wordt om bijvoorbeeld de kantoren te verwarmen. Al met al zorgen deze innovatieve technieken voor een schoolgebouw dat klaar is voor de toekomst!

Dit artikel verscheen eerder op de website van Hollander Techniek. 

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!