Solardak-Amerikahaven-Amsterdam

Solardak Amerikahaven: 7 voetbalvelden aan groene stroom

De Makers van Morgen/Solardak Amerikahaven: 7 voetbalvelden aan groene stroom

In de Amerikahaven werd eind november een van de grootste zonnestroomprojecten van de regio Amsterdam opgeleverd. Het solardak van bijna 30.000 m2 – wat gelijk staat aan zo’n 7 voetbalvelden – zorgt voor 2,7 MWp aan groene stroom. Er wordt zo een jaarlijkse uitstoot van maar liefst 13.524 ton CO2 voorkomen. Het project van Solar Investments DESE werd, samen met de initiatiefnemers en Port of Amsterdam, 23 november feestelijk geopend.

Het nieuwe solardak is mogelijk gemaakt door Solar Investments DESE, kortweg SIDESE. Dit samenwerkingsverband van Switch Energy en Croonwolter&dros slaat de brug tussen droom en daad door bedrijven die willen of moeten verduurzamen te ontzorgen met een totaaloplossing.

Fotografie: Coprodukties – Marco Vet

Fabio Pisano, manager Solar van SIDESE: ‘Het punt is dat veel klanten wel willen, maar niet het geld hebben om in verduurzaming te investeren. Daarop zijn wij gaan kijken hoe we groene energie betaalbaar en makkelijk kunnen maken. Dat doen wij door het dak voor 15 jaar van eigenaren te huren, daar een zonnestroominstallatie op te zetten en de gebruikers 100 % groene stroom aan te bieden tegen een lager bedrag dan hun ‘grijze’ energierekening. Wij regelen alles: de haalbaarheidsstudie, financiering, subsidieaanvraag, ontwerp, installatie, verzekering en exploitatie.’

Een nieuw dak mét zonnepanelen

‘Bij het project aan de Amerikahaven was sprake van een lekkend dak dat dringend aan vervanging toe was. Wij hebben de huurvergoeding gebruikt om zowel een nieuwe dakbedekking als isolatie aan te leggen.’

‘De klant kreeg zo, zonder enige investering te hoeven doen, een nieuw en geïsoleerd dak met daarop een enorme zonnestroominstallatie. Die installatie draagt nu voor zo’n 4 tot 6 % aan bij aan de hoge ambities van gemeente Amsterdam in haar streven naar duurzame energie.’

Wat doe je met de stroom?

De stroom die wordt opgewekt door de zonnepanelen die SIDESE op daken plaatst, kan worden teruggeleverd aan het net of worden gebruikt in het pand. Pisano: ‘Dat laatste heeft wat ons betreft de grootste maatschappelijke waarde. Opslag van energie zien we dan ook als onze volgende uitdaging. Dat gebeurt al bij een pilot in Den Bosch, waarbij zonnepanelen op het dak de stroom opwekken voor de aanwezige 26 laadpalen.’

‘SIDESE ontwikkelde in samenwerking met experts van Croonwolter&dros de software die zorgt voor een optimale balans tussen het aanbod van de zonnepanelen, de opslagcapaciteit, en de vraag van de laadpalen. Hierdoor kon de netaansluiting klein blijven waardoor op de investering kon worden bespaard. Deze software is nu ‘proven technology’ die we ook elders kunnen inzetten.’

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!