“Bij het kampvuur leren we onze medewerkers beter kennen”

De Makers van Morgen/“Bij het kampvuur leren we onze medewerkers beter kennen”

Elk jaar starten circa 18.000 nieuwe medewerkers in de installatiesector. Maar 50% daarvan is na twee jaar alweer weg. Opvallend: DWT Groep heeft een opvallend laag verloop en slaagt erin personeel goed vast te houden. We vragen het directeur-eigenaar Mark-Jan Koldijk.

Mark-Jan, landelijk is het personeelsverloop zo’n 10%, bij jullie maar 4%. Hoe kan dat?
“Dat klopt, bij ons is het zo’n 5% lager dan het landelijke gemiddelde. Dat heeft verschillende oorzaken. Allereerst: we zijn een Zeelands bedrijf, dus de concurrentie is wat kleiner. En twee: we zijn mensen gaan aannemen die bij andere bedrijven zijn ontslagen. Dat creëert een band.”

Klinkt mooi, maar leg ’s uit?
“Nou wij nemen hebben mensen aangenomen die bij anderen ontslagen en die behouden we omdat we vinden dat je fouten mag maken zonder directe consequenties. We vinden het belangrijker dat iemand binnen onze bedrijfscultuur past dan dat hij foutloos werkt. We hechten meer waarde aan kernwaarden als eerlijkheid en betrouwbaarheid dan dat iemand technisch perfect is.”

En werkt dat?
“Nou we zien dat het een bepaalde loyaliteit en honkvastheid oplevert, waardoor mensen graag bij ons blijven. Maar we besteden ook ontzettend veel tijd aan randzaken. Zo hebben onze medewerkers de mooiste kleding, de beste gereedschappen, belonen we ze financieel goed en besteden we aandacht aan de persoonlijke groei van mensen.”

En jullie houden ‘kampvuurgesprekken’.
“Ja, dat klopt! Dat zijn natuurlijk niet letterlijk gesprekken waar we met een gitaar en marshmallows rond een kampvuur gaan zitten, maar het is daar wel op geijkt. Het idee komt van corporate antropoloog Jitske Kramer die een boek schreef over organisatieculturen. Het is bedoeld om subculturen in het bedrijf goed te leren kennen en mensen daardoor beter te begeleiden.”

Klinkt interessant! Werkt het?
“Zeker, we leren onze medewerkers beter kennen en kunnen ze op die manier beter begeleiden. Zodra je in kaart hebt hoe mensen denken en waar de pijn zit voor sommige medewerkers, kun je veel betere persoonlijke aandacht geven en bepaalde taken overhevelen naar een ander.”

 

Meer lezen over de visie van Mark-Jan Koldijk? Lees dan zijn interview als Spraakmaker!

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!