Ditto-openingsfoto

Ditto: een marktplaats voor data

De Makers van Morgen/Ditto: een marktplaats voor data

Sensoren zijn tegenwoordig overal. Op straat in verkeersregelinstallaties en in gebouwen om het klimaat, de toegang en beveiliging te beheersen. Vialis werkt al 100 jaar aan slimme verkeersoplossingen en het 9 maanden oude bedrijf Hyrde IoT is gespecialiseerd in Internet of Things. De beide Koninklijke VolkerWessels-ondernemingen werken nu aan marktplaats Ditto, waar overheden en bedrijven de data kunnen kopen die zij nodig hebben om hun doelen te bereiken.

‘Stel, een gemeente wil weten wat de CO2-uitstoot is op een bepaald kruispunt. Dan kijkt men op onze marktplaats of we daar een sensor hebben. Is dat het geval, dan kan de data direct worden gekocht. Is er geen CO2-sensor, dan kunnen wij die tegen een vergoeding plaatsen waardoor er vanaf dat moment data wordt verzameld. Zijn andere partijen ook geïnteresseerd in die data en wil de gemeente die delen, dan ontvangt zij daar weer een vergoeding voor.’

Aan het woord is Hiske Braaksma, Head of Operations bij Hyrde IoT. Hyrde IoT en Vialis zijn naar verwachting over 4 maanden zo ver om Ditto te kunnen lanceren: een marktplaats waar hun eigen en andermans data beschikbaar worden gesteld aan derden.

Deel de data die sensoren verzamelen

Braaksma: ‘Er zijn al veel sensoren in gebruik. Die worden nu vrijwel uitsluitend gebruikt door de partij die ze plaatste, terwijl de hierdoor verkregen informatie voor veel meer partijen nuttig kan zijn. Ik werk in het gebouw van VolkerWessels Telecom in Amersfoort. Wij werken samen met PCH Dienstengroep dat hier sensoren plaatste om de situatie in onze werkruimten te meten: CO2, temperatuur, luchtvochtigheid en de bezetting. Zij gaan de data gebruiken om er hun schoonmaakacties op af te stemmen.’

Ditto-Hiske-Braaksma---Vialis

‘Simpel gezegd: een ruimte die niet is gebruikt, hoef je niet schoon te maken. Nu zijn er ook andere partijen, denk aan installatiebedrijven, die het energiegebruik willen verlagen. Zij hebben dezelfde data nodig om de verwarming en ventilatie te kunnen aanpassen aan het gebruik. Als het facilitair bedrijf haar data op de marktplaats aanbiedt, kan het installatiebedrijf ze voordelig afnemen en verdient het facilitair bedrijf iets terug van zijn investering. En samen voorkom je de plaatsing van dubbele sensoren.

Onbegrensd veel mogelijkheden

Ditto beperkt zich niet tot een bepaalde branche. De gemeente die wil weten of een verkeersmaatregel leidde tot schonere lucht, het technisch onderhoudsbedrijf dat een storing zoekt, de gebouwenbeheer die wil verduurzamen: ze vinden allen hun antwoord in data.

Ditto wil zoveel mogelijk data die door sensoren wordt verkregen beschikbaar maken in een webshop. Zusterbedrijf Vialis beschikt al over een schat aan informatie gerelateerd aan mobiliteit, terwijl Hyrde data uit gebouwen, auto’s en zelfs fietsen verzamelt. Daarnaast leiden alle nieuwe marktvragen die Ditto zal oproepen tot nieuwe data.

Bedrijven die hun data aanbieden kunnen daar eventueel restricties aan stellen, bijvoorbeeld dat ze niet mogen worden gedeeld met directe concurrenten. Zo kan de berg aan informatie groeien en kunnen overheden en bedrijven hun werk heel voordelig ‘verslimmen’.

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!