Bonarius Zwerm

“Met zwermonderhoud flink minder storingen”

De Makers van Morgen/Zo doen wij dat!/“Met zwermonderhoud flink minder storingen”

Renzo van Heusden is CEO van Bonarius, een bedrijf dat ruim 250.000 cv-installaties in onderhoud heeft in de Randstad, Zuid-Holland, Midden-Nederland en Oost-Nederland. Het familiebedrijf met circa 300 medewerkers pakt installatie en onderhoud aan op een geheel eigen manier: zwermsgewijs.

Waar liepen jullie tegenaan?

“We werken veel voor woningcorporaties en vastgoedeigenaren en hebben nogal wat cv-installaties in onderhoud. Dan weet je: storingen komen altijd onverwacht, zijn altijd urgent en dus dubbel lastig voor bewoners én voor ons. Dat wilden we niet meer.”

Wat heb je daar op verzonnen?

“Preventief zwermonderhoud. We zijn in 2013 voor de grootschalige aanpak gegaan, door werk voor woningcorporaties en vastgoedeigenaren samen te voegen en daar één onderhoudsteam op te zetten. Het team trekt van wijk naar wijk voor onderhoud aan cv- en klimaatinstallaties. In 2016 kwam er een tweede zwerm bij van zo’n dertig monteurs. Sinds kort hebben we ook een team dat projectmatig veel nieuwe cv-ketels tegelijk kan plaatsen.”

Hoe doe je dat in de praktijk?

“De zwerm gaat met kleine busjes de wijk in, vergezeld van een mobiel magazijn en een wagen voor catering en sanitair. Uit ervaring weten we welke onderdelen nodig zijn bij het onderhoud, dus monteurs hoeven ‘s ochtends niet eerst langs het magazijn om ze op te halen. Daarvoor rijdt er een speciale vrachtwagen mee. Alleen in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als een grote radiator stuk is, moeten we die bestellen en terugkomen. Een zwerm heeft verschillende typen monteurs. Als leerlingen ergens tegenaan lopen, roepen ze er een meer ervaren collega bij. Er zijn ook altijd een teamleider en technisch specialist bij waar ze op kunnen terugvallen. Er zit dus ook een heel mooi leerelement in deze manier van werken.”

Bonarius installatie en onderhoud zwerm
De zwerm gaat met busjes de wijk in, inclusief een mobiel magazijn en een wagen voor catering/sanitair.

Wat moet je er voor doen?

“In ons IT-systeem staat wanneer een installatie voor het laatst is onderhouden en wanneer die daar weer aan toe is. Daar maken we de jaarplanning op en die delen we in op postcodegebied. De monteurs zien op hun iPad wat hen te doen staat en waar. De zwerm heeft voor elk postcodegebied een paar dagen nodig om het werk uit te voeren.”

Wat levert het op?

“Flink minder storingsmeldingen per jaar, om mee te beginnen, waardoor minder storingsmonteurs nodig zijn. En tevreden bewoners natuurlijk! Zij kunnen via een online reserveringssysteem zelf hun onderhoudsafspraak inplannen of verzetten. Daarnaast blijft de kwaliteit van de installaties door preventief onderhoud langer gewaarborgd en wordt uitval voorkomen, wat weer gunstig is voor de vastgoedeigenaren. Bijkomend voordeel voor Bonarius is dat leerlingen van de Bonarius Academy sneller zelfstandig kunnen meelopen. Door de groepsdynamiek is alles ter plekke op te lossen. Er is altijd een specialist in de buurt voor de bijzondere gevallen.”

Dus, netto een aanrader?

“Zeker. Met onze zwermaanpak lopen we zo’n zeshonderd woningen na per dag. Het aantal tussentijdse storingen loopt daardoor flink terug, het werk is beter te plannen en leerlingen kunnen sneller zelfstandig aan het werk.”

Waar moet je bij de invoering vooral rekening mee houden?

“Het is een kwestie van omdenken; in plaats van achter storingen aan te rennen zetten we proactief in op onderhoud. Niet zo snel mogelijk, maar zo goed mogelijk onderhoud uitvoeren is daarbij het credo. Dit vraagt in de volle breedte om een andere mindset, minder storingsmonteurs en meer onderhoudsmonteurs. De focus ligt bij Bonarius dus op preventief onderhoud. Het feit dat ruim 2/3 van onze servicemonteurs zich bezig houdt met preventief onderhoud, toont aan dat we daarin zijn geslaagd. En vanwege het grote succes van deze aanpak, zal er deze zomer een derde onderhoudszwerm worden ingezet!”

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!