“Met Resultaat Gericht Samenwerken bereik je aanzienlijk méér”

De Makers van Morgen/Zo doen wij dat!/“Met Resultaat Gericht Samenwerken bereik je aanzienlijk méér”

Woningcorporaties moeten op grote schaal verduurzamen. Dat biedt enorme kansen voor installateurs, zeker als die werken met de standaardmethode Resultaat Gericht Samenwerken (RGS). Cornel Gaasbeek (contractbeheerder Breman) en Twan van Grinsven (operationeel directeur Kemkens Groep) werken ermee en vertellen graag hoe dat bevalt.

Voorzitter Doekle Terpstra zei het al: “Samenwerken is het nieuwe concurreren.” Installatiebedrijven Breman en Kemkens bewijzen dat dit klopt. Ze gaven gehoor aan de roep van woningcorporaties en vastgoedbeheerders om vanuit samenwerking betere resultaten te bereiken bij onderhoud en renovatie. Veel bedrijven die dak- en gevelonderhoud uitvoeren of schilderwerk verzorgen, werken al volgens de methode.

Grote voordelen

Het is een werkwijze die organisatorisch wel het nodige vraagt, vertellen Cornel Gaasbeek en Twan van Grinsven. De focus ligt nu veel meer op adviseren over de slimste aanpak aan de voorkant en het behalen van efficiency-voordelen in de exploitatiefase. Gaasbeek: “Maar nu we die keuze eenmaal hebben gemaakt merken we dat de voordelen, zeker voor de lange termijn, erg groot zijn.” Als pioniers trekken ze veel samen op bij de implementatie van de werkwijze. “Met de RGS-methode wordt het werk al aan het begin veel beter planbaar. Bovendien wordt het onderhoud in de beheerfase er eenvoudiger op.”

Het is echt een nieuwe manier van denken en handelen.

Het vergt wel een hele nieuwe denk- en handelswijze, merkt hij. “Je moet in staat zijn om na te denken over de hele exploitatieperiode van een woning. Dat is niet weggelegd voor alle installatiebedrijven. Door onze grote beheer- en onderhoudsportefeuille, beschikken wij juist over veel kennis en data om het hele traject te kunnen optimaliseren. We zijn in staat om al in onze aanbieding te zorgen dat preventief onderhoud echt in ons voordeel werkt. Dat begint al bij de keuze voor producten en fabrikanten. Door in het voortraject optimalere keuzes te maken, reduceren we de hoeveelheid werk in de exploitatiefase.” Van Grinsven vult aan: “Met RGS maken wíj de belangrijke investerings- en onderhoudsafwegingen voor onze klanten. Soms zijn de investeringskosten hoger dan wanneer we traditioneel zouden werken. Dat komt doordat wij weten welke voordelen dat heeft in de exploitatiefase.”

Advisering en concepten

“Waar we vroeger met tientallen mensen offertes en calculaties aan het maken waren, zijn we nu veel meer bezig met adviseren en zetten we onze kennis in om technische concepten uit te werken”, vervolgt hij. “Zo wordt bijvoorbeeld de behoefte aan standaardisatie veel groter. We gaan naar vaste concepten en werkmethoden, zodat we niet steeds voor elke klant het wiel opnieuw moeten uitvinden.” Gaasbeek: “We merken dat bouwkundige aannemers of onderhoudspartijen met enige jaloezie kijken hoe wij in staat zijn om een flinke mate van standaardisatie toe te passen. Dat moet ook wel, om die enorme verduurzamingsopgave het hoofd te bieden.”

Van Grinsven: “We werken in lijn met de begrotingscyclus van woningcorporaties. Daarbij maken we een doorkijk van minimaal tien jaar op assetniveau, met een focus van twee jaar voor groepen vastgoedobjecten. We zijn nu bezig met de planvorming voor het uitvoeringsjaar 2026 en de planvoorbereiding voor 2025. En natuurlijk met de uitvoering voor 2024. Daarbij werken we van grof naar fijn. Van assetniveau naar complex en vervolgens naar het niveau van straatnaam en huisnummer. Dit zorgt voor veel meer continuïteit en zicht op de benodigde capaciteit in 2026 en verder. En we hoeven niet mee te doen aan projectaanbestedingen voor het uitvoeringsjaar 2024.” Op deze manier kunnen Kemkens en Breman hun capaciteit al vroegtijdig vastleggen. Belangrijk voordeel is dat de bedrijven hun werk effectiever kunnen uitvoeren en meer tijd hebben voor innovatie.

Antwoord op uitdagingen

Nog niet alle woningcorporaties werken expliciet via RGS, geven de heren aan. Maar ze omarmen allemaal wel het gedachtegoed. Gaasbeek: “Ze zoeken naar partners voor het binnenklimaat; partijen die hen nadrukkelijk ondersteunen in het hele denken over ‘total cost of ownership’ en hen bijstaat voor de lange termijn.’ Van Grinsven vindt het belangrijk dat meer installatiebedrijven zich in deze methode verdiepen. ‘Omdat de zorg voor het binnenklimaat anders naar andere RGS-partners gaat. Met RGS houdt de installatiesector grip op de keuzes die woningcorporaties maken. En op de lange termijn biedt het een antwoord op veel meer uitdagingen.” Van Grinsven: “We gaan naar vaste concepten en werkmethoden.”

Ook werken met VGO-keur?

Breman kreeg in 2018 als eerste installatiebedrijf het VGO-keurmerk voor resultaatgericht samenwerken. Kemkens zet zijn kandidaat VGO-keur momenteel om in een permanent VGO-keur. Bedrijven met het VGO-keurmerk kunnen onderhouds- en investeringsopgaven van opdrachtgevers op resultaatgerichte wijze adviseren, plannen, voorbereiden en uitvoeren.

In november organiseerde Techniek Nederland een bijeenkomst rondom het thema ‘Kansen pakken met woningcorporaties door efficiënte samenwerking’. Daar gingen we in op marktkansen in de verduurzamingsopgave, prestatieafspraken, praktijkverhalen van RGS-installateurs, VGO-keur en beschikbare tools. Lees ook: Kansen pakken met woningcorporaties door efficiente samenwerking.

 

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!