“Warmtescan liegt niet: je ziet meteen of isolatie oké is”

De Makers van Morgen/Zo doen wij dat!/“Warmtescan liegt niet: je ziet meteen of isolatie oké is”

Gasloos en zuinig verwarmen is hot: in 2022 kwamen er in Nederland maar liefst 100.000 warmtepompen bij. Bovenop de verplichte warmteverlies-berekening adviseert Wilfred de Regt een isolatiecheck: met warmtecamera!

Wilfred, waar liep je tegenaan?

“Om energie te besparen en om aardgasvrij te worden, kiezen steeds meer mensen voor een warmtepomp. Die geeft echter pas écht rendement in een goed geïsoleerde woning met weinig warmteverlies. Daarom moet je altijd goed uitzoeken of een huis goed is geïsoleerd voordat je een warmtepomp installeert. Dat gebeurt vaak nog onvoldoende.”

Hoe kan dat? Daar is toch de verplichte warmteverliesberekening voor?

“Klopt, een gecertificeerde installateur mag pas een warmtepomp plaatsen nadat er een warmteverliesberekening is uitgevoerd. Daarbij bereken je hoeveel vermogen er nodig is om een huis in alle seizoenen genoeg te kunnen verwarmen. Het idee is dat je warmtepomp niet te klein, maar ook zeker niet te groot is voor de benodigde warmte. Maar zo’n berekening is vooral gebaseerd op de isolatiewaarden van de in huis gebruikte bouwmaterialen in de ramen, de buitenschil, het dak – denk aan hout, steen, glas en kunststof.”

Wat mist er dan nog?

“Zo’n warmteverliesberekening gaat uit van tabellen, maar de praktijk is weerbarstiger. Als jij triple glas in je huis hebt, maar de kozijnen zijn niet juist geplaatst, kan er tocht ontstaan langs de kozijnen. Dat gebeurt vaker dan je denkt. De verplichte berekening houdt met zulke warmteverliezen geen rekening.”

Waar pleit jij voor?

“Wij combineren de verplichte warmteverliesberekening altijd met een warmtescan. Op basis van de temperatuurverschillen kunnen we zien waar de isolatie goed is en waar minder. Als je vooronderzoek laat uitvoeren met een warmtecamera weet je precies of er voor toepassing van een warmtepomp nog aanpassingen nodig zijn aan je woning. Je merkt dat mensen zich steeds bewuster worden van de toegevoegde waarde van een warmtescan. Ik krijg steeds meer aanvragen.”

Met zo’n warmtebeeld snapt de klant snel welke vervolgstappen nodig zijn.

Je werkt sinds 2009 met een warmtecamera, als eerste in Nederland. Maakt dat jou nu dé specialist?

“Als early adopter heb ik wel heel veel ervaring met thermografische metingen. Ik heb heel veel getest en veel berekeningen gemaakt. Mijn warmtescan-advies is dus sterk doorontwikkeld.”

Hoe werkt zo’n warmtescan in de praktijk?

“We beginnen altijd met een koude start. Op ons verzoek zetten de bewoners de verwarming de avond ervoor uit. We plaatsen de warmtecamera en zetten de verwarming aan. Je ziet dan heel goed hoe de warmte zich verspreidt door het huis, en welke plekken in huis maar moeilijk warm te krijgen zijn. Daar zit bijvoorbeeld een lek of een ander probleem.”

Geef eens een voorbeeld?

“Bij een uitbouw (bovenste foto, red.) zie je soms dat de vloerverwarming in dat deel van het huis anders werkt dan in de rest van de woning. Onder het huis zit vaak een kruipruimte, maar onder een later gemaakte uitbouw doorgaans niet. Die heeft een vloerplaat die meer kou aanneemt. Met de warmtecamera zie je zulke verschillen meteen. Het helpt je dus direct bij het inregelen van de vloerverwarming. Maar ook lekdetectie, het controleren van de buitenschil zoals het dak – alles is mogelijk. We gebruiken het zowel voor vooronderzoek als voor controle achteraf.”

Kan iedereen overweg met zo’n warmtecamera?

“Nou, voor de bediening is een training wel aan te raden. Ik moest voor de certificering zelfs terug naar de schoolbanken. Je hebt onder meer te maken met de in- en uitvalshoek van het licht en met de reflectie achter je. Ook de bediening luistert nauw: als je de warmtescanner op een elektrakast richt, maar precies op een kabelschoen, krijg je niet het juiste resultaat.”

Hoe reageren klanten op jouw warmtecamera?

“Soms schrikken ze als ze de beelden zien, met al die verschillende kleuren. Ik leg dan eerst uit hoe de camera werkt. Vervolgens laat ik ze zien waar mogelijke problemen zitten. “Aan de hand van zo’n warmtebeeld snapt de klant snel welke vervolgstappen nodig zijn.”

Over Rekon Installatietechniek

Wilfred de Regt werkt al sinds de jaren ‘80 in cv-installatietechniek. In 2000 start hij Rekon Installatietechniek waarmee hij zich richt op onderhoud en service. Later gaat Rekon cv-ketels plaatsen en specialiseert het zich in vloerverwarmingssystemen en waterzijdig inregelen. Zo ontwikkelt De Regt eigenhandig meer dan tien soorten spoelmethodes voor vloerverwarmingssystemen, sinds 2020 ook onder de naam Vloerverwarming-Specialist Nederland. Met zijn ‘Power Flushing Academy’ geeft hij lessen aan installateurs. Zelf noemt de Regt zijn voornaamste kwaliteit ‘troubleshooting’: hij wil storingen verhelpen én het onderliggende probleem vinden en oplossen. De warmtescan is daar een goed hulpmiddel bij. De Regt was in 2009 de eerste in Nederland die voor deze toepassing een warmtecamera inzette.

 

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!