NOM-woning-Groningen

Groningse huizen in slechts 7 dagen ‘NOM-proof’

De Makers van Morgen/Groningse huizen in slechts 7 dagen ‘NOM-proof’

Een Nul-op-de-meterwoning (NOM) wekt jaarlijks evenveel of meer energie op dan haar bewoners gebruiken. En dat is precies wat woningcorporatie Wold en Waard in 2019 wil bereiken. In een renovatieproject, dat begin dit jaar startte, worden de eerste 48 woningen ‘NOM-proof’ gemaakt.

In het Groningse Leek starten in april 2019 Breman Drachten en Nijhuis Noord met de renovatiewerkzaamheden van 11, van de in totaal 48, corporatiewoningen. Om deze Nul-op-de-meter te krijgen, isoleren ze de gevels en buitenmuren, plaatsen ze hr+++-glas, dichten de kieren en installeren elektrische kookfaciliteiten en een warmtepomp om de woningen te verwarmen. Ook plaatsen ze zonnepanelen en wordt warmte teruggewonnen via het ventilatiesysteem.

7 dagen per woning

Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd in slechts 7 dagen per woning. Binnen 3 maanden moeten de renovatiewerkzaamheden zijn afgerond. Hiermee wordt overlast voor de bewoners zoveel mogelijk beperkt. Ook is vooraf goed nagedacht over de communicatie richting bewoners: de organisaties hebben een kalender gemaakt waarin bewoners kunnen zien wanneer welke werkzaamheden worden uitgevoerd.

Actief betrokken bewoners en ketensamenwerking

Wold en Waard heeft haar bewoners actief betrokken bij het selecteren van het renovatieteam. Hierdoor was er vanaf het begin draagvlak voor het project. Het uiteindelijke team wat het initiatief nam tot het project bestaat uit Nijhuis Noord als bouwkundig aannemer, Sax architecten,  Nieman Raadgevende Ingenieurs en installateur Breman Drachten.

Laatstgenoemde is blij dat er verschillende ketenpartners samenwerken binnen het project: ‘Doordat we allemaal vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering onze expertise inzetten, komen we tot een optimaal resultaat.’

Wennen aan een nieuwe klimaatinstallatie

Een dergelijk renovatieproject verloopt niet zonder uitdagingen. Zo vinden bewoners het vaak spannend dat zij een nieuwe klimaatinstallatie krijgen. Een NOM-woning ‘werkt’ namelijk net anders dan een reguliere woning. Er is bijvoorbeeld een ventilatiesysteem ingebouwd waardoor een raam openzetten om het huis te luchten niet meer nodig is.

Voor de aannemer is daarnaast het projectbudget een uitdaging. Omdat de woonlasten zo laag mogelijk moeten blijven, is het budget voor de verduurzamingsmaatregelen beperkt. Ook moeten er flink wat wijzigingen worden aangebracht in het elektriciteitsnetwerk rondom de woningen.

Innovatieve daken

Met dit project hopen de partijen kennis op te doen over diverse productinnovaties. Zo wordt er gewerkt met nieuwe daken die verder oversteken dan een regulier dak. Dit zorgt voor meer schaduw, waardoor de woningen minder snel opwarmen.

NOM-woning-zijkant

Een bijkomend voordeel is dat er meer zonnepanelen op de nieuwe daken kunnen worden geplaatst.

Energieprestatievergoeding

Een belangrijke aanleiding voor het project is de grote behoefte aan verduurzaming van bestaande bouw. Maar daarnaast biedt het project ook de gelegenheid om ervaring op te doen met Energieprestatievergoedingen (EPV) voor bewoners van NOM-woningen.

Bewoners betalen hierbij niet langer een nota aan de energieleverancier maar een vast EPV-bedrag aan de woningcorporatie. Daarvoor krijgen zij een energiebundel met een bepaalde hoeveelheid elektriciteit (kWh) die door de zonnepanelen wordt opgewekt.

Na deze eerste 48 woningen wil Wold en Waard tot 2026 nog ruim 700 woningen renoveren naar Nul-op-de-Meter.

In lijn met het Manifest Energietransitie

Breman Installatietechniek tekende in 2017 het Manifest Energietransitie. Met dit project sluiten zij aan bij de doelstelling van het manifest om het voortouw te nemen bij de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Bekijk alle voorbeeldprojecten op onze speciale pagina.

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!