“Snelle groei? Geef je mensen een stip op de horizon”

De Makers van Morgen/Zo doen wij dat!/“Snelle groei? Geef je mensen een stip op de horizon”

Peter de Looff (links), Finance Manager bij Famateq.

Islechts twee jaar tijd groeide Famateq explosief: de startup in elektro- en besturingstechniek schoot van 4 naar 24 fte, plus een flexibele schil van 15 zzp’ers. Hoe slagen deze Zeeuwse uitvinders erin om de juiste mensen te vinden, op te lijnen én aan zich te binden?  

Jan Faase en Gerbert Maas begonnen in 2018 met Famateq. Beide waren al actief in elektro- en besturingstechniek, industriële automatisering en machinebouw en hadden een flink eigen netwerk. Een jaar later kwam daar Wim de Rijder bij voor de machinebouw-kennis. Vrijwel direct kregen ze een grootschalig project voor een uienverwerker in Zeeland, voor het leveren en installeren van de elektro- en besturingstechniek. In 2020 ontwikkelde Famateq een eigen innovatie: de ‘Masterpicker, een optisch uien-sorteerapparaat op basis van een neuraal netwerk. Dat zet een turbo op het proces van de verwerker én gaf de groei van Famateq een enorme boost. Peter de Looff legt uit.

Goed personeel is schaars. Hoe lukt het jullie wél om de juiste mensen te vinden?

“Netwerken. Van meet af aan hebben we een goede mix van eigen mensen die ervaring hebben en jonge mensen vanuit school en opleiding. Beide groepen putten uit hun netwerk en dragen mensen aan. Bij Famateq werken veel vrienden, familie en kennissen. Zelf ben ik een buurman van een van de eigenaren. Ook werken we veel samen met opleidingsinstituut Scalda, een regionale MBO-school en het Hoornbeeck College in Goes en Rotterdam.”

Hoe pak je dat aan?

“Door persoonlijke benadering. Als bedrijf kun je je bijvoorbeeld aanmelden op sites van scholen, waar je vaak ook vacatures kunt plaatsen. Dat laatste levert ons overigens meestal maar weinig respons op; direct contact met de opleidingsinstituten door bellen en bezoeken werkt beter dan lijdzaam afwachten. Daarnaast investeren we veel in BBL-trajecten. Via deze medewerkers vragen we ook contacten te leggen met de opleidingen voor het werven van nieuwe mensen. Daarnaast presenteren we onze projecten trots op social media. Dat heeft een zelfversterkend effect en werkt als een olievlek, omdat we laten zien dat we een jong en sterk groeiend bedrijf zijn dat leuke projecten doet. Die combinatie met de via-via werving werkt enorm goed.”

Het team van Famateq, elektro- en besturingstechniek, industriële automatisering en machinebouw
Het team van Famateq.

Wat doe je om je personeel te binden?

“Het is belangrijk een duidelijke strategie te hebben. Recent hebben we in een vijftal strategiesessies de stip op de horizon gezet tot 2025 en hebben we een plan gemaakt waar we dan willen staan. Daarin hebben we de keuze gemaakt om ons als totaalpartner volledig te richten op de AGF-sector met innovatieve producten op het gebied van industriële automatisering en machinebouw. Klanten die daar niet binnen vallen, gaan we in de loop van de tijd afscheid van nemen. Zo’n heldere visie is belangrijk voor het eigen personeel en helpt enorm bij werving en selectie. Als je een duidelijk verhaal hebt, weten sollicitanten wat ze kunnen verwachten en wat wij van hen verwachten.”

Wat levert het op?

“Als je je mensen meeneemt in je strategie geeft dat houvast en vertrouwen waardoor mensen langer voor je willen werken. We hebben echt een familiecultuur, waarbij we samenwerken en klaar staan voor elkaar. Als er familieomstandigheden zijn waardoor het nodig is om afstand te nemen van het werk, is daar ruimte voor. Famateq is geen snoepwinkel, er moet gewoon gewerkt worden. Maar als je mensen zich gehoord voelen, krijg je daar ook wat voor terug.”

Dus? Een aanrader?

“Jazeker. Via-via werving werkt gewoon. Van mensen die je aangedragen krijgt, weet je dat die passen in het team en dat ze gemiddeld langer zullen blijven. Onderlegger is dat ze trots zijn op het bedrijf en bevlogen zijn. Als je bij een verjaardag zit en trots bent op je bedrijf, spreek je daar eerder over dan als je niet trots bent. Zo proberen we iedereen de ambassadeursrol te laten vervullen.”

Heb je nog tips?

“Laat zien waar je voor staat, ‘practice what you preach’. Als je een goede strategie hebt met die stip op de horizon en daar je personeel in meeneemt, geeft dat houvast. Investeer je in je werknemers en toon je begrip, dan heb je een goede voedingsbodem voor enthousiaste en bevlogen medewerkers.”

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!