“Techniek, da’s echt iets voor vrouwen”

De Makers van Morgen/Opinie/“Techniek, da’s echt iets voor vrouwen”

Er werken nog altijd veel te weinig vrouwen in de techniek. Daarom benutte Techniek Nederland afgelopen 22 april Girls’ Day om de carrièrekansen voor vrouwen in onze branche onder de aandacht te brengen. In een interview bij BNR Nieuwsradio vroeg verslaggever Nina van den Dungen mij waarom er op Girls’ Day een man op de voorzittersstoel van Techniek Nederland zit…

Flexibel als we zijn in de installatiebranche heb ik haar meteen uitgenodigd om mijn baan een dag over te nemen. Een uur later overhandigde ik Nina de voorzittershamer in ons nieuwe kantoor in Woerden. Ook andere media berichtten over de kansen voor vrouwen in de techniek. Bij Radio 1 interviewde Herman van der Zandt zelfs twee technische vakvrouwen. Meryl Hengeveld en Nathalja Hengeveld vertelden enthousiast over hun opleiding bij Installatiewerk Nederland en hun werk in de techniek. Zulke ambassadeurs hebben we nodig!

We hadden op Girls’ Day meer positief nieuws. De techniek mag dan van oudsher een mannenbastion zijn, dat begint te veranderen. Het aantal meisjes dat begint aan een mbo-opleiding installatietechniek is tussen het schooljaar 2013/2014 en 2020/2021 bijna verdrievoudigd. Er stromen dit jaar 936 meisjes in.

Het aantal meisjes dat een mbo-opleiding installatietechniek begint, is bijna verdrievoudigd.

De technieksector wordt steeds aantrekkelijker voor vrouwen. Het vak wordt breder, innovatiever en digitaler. In plaats van zwaar materiaal komt er steeds meer slimme techniek en de maatschappelijke betekenis van ons vak neemt snel toe. Ik verwacht daarom dat de trend naar meer vrouwen in de techniek de komende jaren doorzet. Het is voor iedere branche goed wanneer het personeelsbestand een afspiegeling is van de maatschappij. Dat geldt ook voor onze sector.

Er is nog een andere reden om werk te maken van meer vrouwen in de techniek. Op dit moment is 3% van de technische vakmensen vrouw. Als we het aandeel vrouwen kunnen optrekken naar 20% dan lossen we het tekort aan vakmensen op.

Om dat te realiseren moeten we in de sector zelf aan de slag. Er zijn nog altijd zichtbare en onzichtbare barrières die we moeten wegnemen. Voor meisjes die belangstelling hebben voor een technische opleiding én voor vrouwen die binnen een technisch bedrijf aan de slag willen. Techniek is écht iets voor vrouwen. Het is de hoogste tijd om hen met open armen te ontvangen.

 

Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland

Doekle Terpstra (1956) is vanaf 1 februari 2017 voorzitter van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Doekle Terpstra heeft een zeer brede bestuurlijke ervaring. Hij is onder meer voorzitter geweest van het College van Bestuur van Hogeschool InHolland (2010-2014), voorzitter van de HBO-Raad (2005-2010) en voorzitter van Vakcentrale CNV (1999-2005). Ook was hij lid van het Dagelijks Bestuur van de SER.

Doekle Terpstra vervult een aantal nevenfuncties, waaronder voorzitter van de programmacommissie Werken in de Zorg en lid van de Raad van Toezicht van Platform Talent voor Technologie. Voorheen was hij aanjager van het Techniekpact en het Zorgpact (2014-2018). Doekle Terpstra levert met zijn grote maatschappelijke betrokkenheid en netwerk een belangrijke bijdrage aan het werk van Techniek Nederland.

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!