Roy op het Veld

“Tech-optimisten zorgen dat we ‘Parijs’ halen”

De Makers van Morgen/Opinie/“Tech-optimisten zorgen dat we ‘Parijs’ halen”

Ik moet deze column beginnen met een bekentenis. Ik heb drie technische opleidingen voltooid (MTS Werktuigbouwkunde, HTS Bedrijfskunde en TU Techniek & Maatschappij), om vervolgens niet in de techniek te gaan werken. Een slechtere bijdrage aan het personeelstekort in de techniek had ik niet kunnen leveren. Waarvoor mijn welgemeende excuses.

Maar er is eerlijk gezegd geen groot ingenieur aan mij verloren gegaan. Ik vond technologie leuk, maar het werk kon me niet écht boeien. En ik heb altijd geleerd: je wordt alleen ergens écht goed in als je er plezier in hebt. Dan steek je er met liefde veel tijd in en word je steeds beter. Techniek alleen ‘leuk’ vinden is niet genoeg voor een glanzende ingenieurscarrière.

Gelukkig is het niet helemaal mis gegaan. Via wat omzwervingen na mijn studie rolde ik de journalistiek in. Ik ging schrijven over – jawel – technologie. Over software en IT-systemen om precies te zijn. Op die manier ben ik altijd verbonden gebleven met technologie, ook toen ik later bij het FD ging werken, waar ik onder meer schreef over energie en klimaat. In mijn huidige werk als hoofdredacteur van Change Inc. speelt techniek eveneens een centrale rol. Bij Change Inc. schrijven we over alles wat te maken heeft met de verduurzaming van bedrijven. Of chique gezegd: met het toekomstbestendig maken van de economie en de samenleving.

In 2015 hebben de (meeste) landen van de wereld in Parijs afgesproken om de opwarming van de aarde binnen de 2 graden te houden, liefst zelfs binnen 1,5 graad. Wereldleiders komen in november in Glasgow bij elkaar voor een volgende grote klimaatconferentie. Die is hard nodig, want het jongste IPCC-rapport heeft laten zien dat de transitie naar een duurzame toekomst te langzaam gaat om de 1,5-graad-doelstelling te halen.

Daar kun je natuurlijk over gaan somberen. Maar het mooie van ingenieurs is dat het technologie-optimisten zijn. Hoewel ik van professie dus geen ingenieur ben, deel ik wel het optimisme dat wetenschap en techniek de sleutel zijn naar een betere toekomst. Technisch gezien kunnen we klimaatneutraal en circulair worden. Het geld is er ook. Want steeds meer grote beleggers zien fossiele bedrijven als een risico; zij steken hun geld liever in bedrijven die toekomstbestendig (aan het worden) zijn. Je ziet het gebeuren bij de oliemaatschappijen: die leggen het op de beurs af tegen bedrijven als Tesla.

Wat ik zo leuk vind om te zien is hoe veelzijdig en dynamisch technologie zich ontwikkelt. Op het gebied van de energietransitie gaat het om complexe en hoogwaardige nieuwe technologie als kernfusie, eventueel ook voor Nederland. Of om bijvoorbeeld een (Nederlandse!) vinding die het mogelijk maakt om een batterij en een waterstoffabriek in één apparaat te combineren.

Daarnaast houd ik enorm van slimme en eenvoudige oplossingen. Simpele zaken waar niemand aan denkt en die grote impact hebben. Zoals anesthesioloog Roland van Wandelen van het Bravis-ziekenhuis in Roosendaal, die ervoor heeft gezorgd dat narcosegassen worden opgevangen, gereinigd en gerecycled. Simpel toch? Technologie hoeft niet ingewikkeld te zijn om toch effectief te zijn. “Voor patiënten verandert er niets, alleen stoten we veel minder broeikasgassen uit.”, aldus van Wandelen. “Op jaarbasis scheelt dat 220.000 kilo CO2. Dat is bijna net zoveel als 2,2 miljoen autokilometers.”

En de businesscase daarvan? De kosten voor het afvangen en verwerken van de narcosegassen bedragen 25.000 euro per jaar. Bij een vermeden uitstoot van 220 ton CO2 is dat zo’n 114 euro per ton. Fors meer dan de huidige marktprijs – die is op het moment dat ik dit schrijf zo’n 60 euro. Daar kun je bedrijfseconomisch iets van vinden, maar ik juich het toe. Immers: de CO2-prijs blijft tot in lengte van jaren stijgen. En iedere ton CO2 die we nú al besparen met slim toegepaste technologie, draagt bij aan het halen van Parijs. Zegt deze ingenieur-van-opleiding, die als journalist zijn optimisme niet verloor.

Roy op het Veld

Roy op het Veld is hoofdredacteur van Change Inc., platform van toekomstmakers. Change Inc. bedrijft journalistiek over alles wat met het toekomstbestendig maken van het bedrijfsleven te maken heeft. Het is een platform voor professionals die zich bezighouden met de transitie naar een betere toekomst. De journalistiek is constructief en toekomstgericht: optimistisch waar het kan, kritisch waar het moet. Eerder was Op het Veld hoofdredacteur van de regionale krant De Limburger, en redacteur, chef, en adjunct-hoofdredacteur van het FD.

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!