“De slimme stad vraagt om co-creatie”

De Makers van Morgen/Opinie/“De slimme stad vraagt om co-creatie”

Onze steden veranderen. Dat gebeurt sneller dan we denken en vaak zonder dat we er iets van zien of merken. Talloze sensoren nemen waar hoe bewoners, ondernemers en bezoekers zich binnen de stad bewegen, wat ze doen en waar ze behoefte aan hebben. Doordat verschillende systemen met elkaar communiceren, neemt de kwaliteit van wonen, werken en ontspannen in de stad toe. De technieksector speelt een grote rol in de ontwikkeling van slimme steden.

De slimme technieken die onze leden toepassen zijn gericht op de reële uitdagingen in snelgroeiende steden. Denk aan geavanceerde rioolsystemen die ervoor zorgen dat bij extreme regenbuien (die steeds vaker voorkomen) de straat niet meer blank staat. Of aan lantaarnpalen die hun lichtsterkte afstemmen op de verkeersdrukte en daarnaast geluidsniveau en luchtkwaliteit meten, camerabeelden maken en elektrische auto’s opladen.

Steden verbruiken én produceren steeds meer energie. Een slim energienetwerk (‘smart grid’) kan ervoor zorgen dat een bedrijf in de ene wijk gebruik maakt van de elektriciteit die huishoudens in een andere wijk opwekken met hun zonnepanelen. Verkeersregelsystemen voorkomen files. Sensoren bij bruggen en tunnels signaleren tijdig dat er onderhoud nodig is, zodat er geen storingen en vertragingen ontstaan.

Slimme technologie kan ons helpen op gebieden als mobiliteit, afvalinzameling, duurzaamheid en circulariteit, veiligheid en zorg. Connectivity, internet-of-things en sensoring zijn relatief nieuwe technieken, maar de leden van Techniek Nederland passen ze al iedere dag in de praktijk toe. De smart city is geen science fiction, maar een omgeving waar we nu al in rondlopen.

Slimme steden bieden maken de branche extra aantrekkelijk voor jong technisch talent met kennis van ict en digitalisering. Zij hebben bij technisch dienstverleners en installateurs een uitdagend loopbaanperspectief. Ook voor ondernemers liggen er enorme kansen. Door te investeren in de ontwikkeling van smart cities kunnen we dan ook sterker én groener uit de huidige crisis komen.

Bij het slimmer maken van onze steden zijn samenwerking en co-creatie essentieel. Ik vind het mooi om te zien dat er overal ecosystemen ontstaan waarin techniekbedrijven samen optrekken met gemeenten, burgers, wetenschappers en softwareleveranciers.

 

Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland

Doekle Terpstra (1956) is vanaf 1 februari 2017 voorzitter van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Doekle Terpstra heeft een zeer brede bestuurlijke ervaring. Hij is onder meer voorzitter geweest van het College van Bestuur van Hogeschool InHolland (2010-2014), voorzitter van de HBO-Raad (2005-2010) en voorzitter van Vakcentrale CNV (1999-2005). Ook was hij lid van het Dagelijks Bestuur van de SER.

Doekle Terpstra vervult een aantal nevenfuncties, waaronder voorzitter van de programmacommissie Werken in de Zorg en lid van de Raad van Toezicht van Platform Talent voor Technologie. Voorheen was hij aanjager van het Techniekpact en het Zorgpact (2014-2018). Doekle Terpstra levert met zijn grote maatschappelijke betrokkenheid en netwerk een belangrijke bijdrage aan het werk van Techniek Nederland.

 

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!