“Alle kantoren Energielabel C? Geen paniek!”

De Makers van Morgen/Opinie/“Alle kantoren Energielabel C? Geen paniek!”

Bij de energietransitie in de gebouwde omgeving denken we al snel aan het verduurzamen van woningen. Logisch, want daar krijgen we allemaal mee te maken. Maar soms zouden we bijna vergeten dat er een andere transitie op de agenda staat, die nóg urgenter is. Over anderhalf jaar, op 1 januari 2023, moeten alle kantoren in ons land beschikken over Energielabel C. Een onmogelijke klus? Nee.

Afgelopen maand verschenen in de media alarmerende berichten. Uit onderzoek bleek dat we ver achterliggen op het schema om alle kantoren tijdig op het niveau van Energielabel C te krijgen. Onheilspellend nieuws, want voor kantoren die niet aan de eisen voldoen dreigt sluiting. Bij Techniek Nederland raakten we niet direct in paniek. Onze leden zien de vraag naar verduurzamingsmaatregelen namelijk stijgen, met name van de gebouweigenaren van grote kantoren in de Randstad. We zijn dus wat optimistischer dan de bureaus die de energieprestaties van kantoren onderzoeken.

Is er dan helemáál geen reden voor ongerustheid? Ja, toch wel. Met name de verduurzaming van kleinere kantoren blijft achter. Het is hoog tijd dat de overheid intensiever gaat communiceren én zich nadrukkelijker gaat bemoeien met de oplossing van de problemen. Zo is er de zogenaamde split incentive. Simpel gezegd: de partij die moet investeren in verduurzaming (de eigenaar/verhuurder) is meestal niet degene die profiteert van de lagere energierekening (de huurder). Als de overheid voor dat probleem een oplossing weet te vinden, kan het met de verduurzaming van kantoren heel snel gaan.

Het grootste knelpunt bij de verduurzaming van kantoren zit ‘m misschien wel in de adviseurs die de energielabels verstrekken. Daar zijn er te weinig van om alle kantoren in korte tijd van een energielabel te voorzien. Zolang dat probleem bestaat, zouden overheid én installateurs er verstandig aan doen zich primair te richten op kantoren met een oppervlak van minimaal 500 m2. Daar valt ook de grootste CO2-winst te behalen.

Ondertussen brengt u als installateur de wettelijk verplichte verduurzaming natuurlijk onder de aandacht bij uw klanten; waarde en verhuurbaarheid van hun vastgoed zijn erbij gebaat. En vaak hebben we het niet over een enorme opgave. Met eenvoudige maatregelen komt Energielabel C al in zicht.

 

Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland

Doekle Terpstra (1956) is vanaf 1 februari 2017 voorzitter van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Doekle Terpstra heeft een zeer brede bestuurlijke ervaring. Hij is onder meer voorzitter geweest van het College van Bestuur van Hogeschool InHolland (2010-2014), voorzitter van de HBO-Raad (2005-2010) en voorzitter van Vakcentrale CNV (1999-2005). Ook was hij lid van het Dagelijks Bestuur van de SER.

Doekle Terpstra vervult een aantal nevenfuncties, waaronder voorzitter van de programmacommissie Werken in de Zorg en lid van de Raad van Toezicht van Platform Talent voor Technologie. Voorheen was hij aanjager van het Techniekpact en het Zorgpact (2014-2018). Doekle Terpstra levert met zijn grote maatschappelijke betrokkenheid en netwerk een belangrijke bijdrage aan het werk van Techniek Nederland.

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!