“Talent wegkapen, de keerzijde van ons succes”

De Makers van Morgen/Opinie/“Talent wegkapen, de keerzijde van ons succes”

Bedrijven in de techniek zijn innovatief en doen mooi en maatschappelijk héél relevant werk. Geen wonder dat mannen en vrouwen met een technische opleiding én een paar jaar ervaring in onze branche een uitstekende positie op de arbeidsmarkt hebben. Dat is mooi, maar heeft ook een keerzijde: headhunting! 

Recruiters en detacheerders weten veelbelovende werknemers steeds makkelijker te vinden. Social media bieden een schat aan persoonlijke informatie. Op basis daarvan is het een koud kunstje om erachter te komen welke werknemers openstaan voor een nieuwe baan. We kunnen onze bedenkingen hebben bij zulke praktijken, maar we zullen moeten accepteren dat het gebeurt. Binnen de Groep Kleine Bedrijven hebben we het onderwerp onlangs besproken en de conclusie was helder: de oplossing ligt grotendeels bij onszelf. 

Boeien en binden

Werkgevers doen er goed aan vanaf het begin van een loopbaan te investeren in opleiding en ontwikkeling van de werknemer. Daarmee nemen we een risico, maar tegelijkertijd creëren we als bedrijf en als branche een band met onze talentvolle mensen. Boeien, binden en begeleiden is het beste recept voor loyale medewerkers. Daarnaast is er natuurlijk niets op tegen om op regionaal niveau contact te houden met andere werkgevers. In sommige regio’s gebeurt dat al. Ondernemers hebben daar afspraken gemaakt om elkaar geen vakmensen te ontfutselen. 

Zichtbaarheid van onze branche

Hoe aantrekkelijk de techniekbranche als geheel ook is, we slagen er nog onvoldoende in om de instroom te vergroten. Ons positieve imago moeten we vertalen in méér nieuw technisch talent en méér zij-instromers. Met de campagne ‘De Makers van Morgen’ maken we de prestaties van onze leden nóg beter zichtbaar. Versterk die boodschap door ook te tonen hoe aantrekkelijk het werk bij úw bedrijf is. 

Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland

Doekle Terpstra (1956) is vanaf 1 februari 2017 voorzitter van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Doekle Terpstra heeft een zeer brede bestuurlijke ervaring. Hij is onder meer voorzitter geweest van het College van Bestuur van Hogeschool InHolland (2010-2014), voorzitter van de HBO-Raad (2005-2010) en voorzitter van Vakcentrale CNV (1999-2005). Ook was hij lid van het Dagelijks Bestuur van de SER.

Doekle Terpstra vervult een aantal nevenfuncties, waaronder voorzitter van de programmacommissie Werken in de Zorg en lid van de Raad van Toezicht van Platform Talent voor Technologie. Voorheen was hij aanjager van het Techniekpact en het Zorgpact (2014-2018). Doekle Terpstra levert met zijn grote maatschappelijke betrokkenheid en netwerk een belangrijke bijdrage aan het werk van Techniek Nederland.

 

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!