Unigarant-voorzijde-pand

Renovatie Unigarant Verzekeringen: van label D naar A

De Makers van Morgen/Renovatie Unigarant Verzekeringen: van label D naar A

Werknemers van Unigarant Verzekeringen in Hoogeveen werken sinds de verbouwing in een compleet gerenoveerd en verduurzaamd kantoor, dat van Energielabel D naar A ging. Maximaal comfort voor zowel bezoekers als werknemers vormde daarbij het uitgangspunt, evenals het Nieuwe Werken.

Het gebouw van verzekeraar Unigarant in Hoogeveen, met zo’n 5.000 maan vloeroppervlak, was aan vernieuwing toe. Het kantoor was te klein geworden om alle medewerkers te kunnen huisvesten. Daarnaast waren de installaties verouderd. Er was dringend behoefte aan meer ruimte, comfort en duurzaamheid.

Enquête onder de medewerkers

De opdracht werd gegund aan ingenieursbureau KVMC, Brands Bouw Emmen en HOMIJ Technische Installaties. Deze laatste maakte een installatietechnisch en bouwkundig detailontwerp. Ook de volledige uitwerking van het renovatieplan en het 5-jarig onderhoud vormden een onderdeel binnen de opdracht.

Werkplekken-Unigarant-2

Het gebouw in Hoogeveen herbergt onder andere een groot callcenter, een auditorium en veel werkplekken. Een goed binnenklimaat is van groot belang voor de productiviteit van de werknemers. Onderdeel van het project was daarom een medewerkers-enquête om een goed beeld te krijgen over het ervaren comfort in het gebouw. Op basis daarvan is bepaald waar verbeterpunten lagen.

Continuïteit bedrijfsvoering

Een grote uitdaging tijdens de renovatie was het continueren van de primaire bedrijfsvoering. Tijdens de renovatie en aanbouw werkten de medewerkers van Unigarant vanuit een ander gebouw, terwijl de ict-server in het verbouwde gebied was gestationeerd.

Buitenzijde-pand-Unigarant

De situatie vroeg om een constante doordachte manier van werken. HOMIJ heeft er daarom voor gezorgd dat de medewerkers altijd verbonden konden zijn met de servers, zodat zij hun werk konden uitvoeren. Uiteindelijk moest de realisatie van een duurzamer gebouw de primaire bedrijfsvoering en het comfort absoluut niet in de weg staan.

Hybride en duurzame installaties

De uitgevoerde installatietechnische oplossingen moesten voor zowel verhoging van comfort als verduurzaming zorgen. Dit betekende dat het ontwerp en uitvoering van de installaties toekomstbestendig moeten zijn. Er is goed nagedacht over duurzame oplossingen die het ervaren comfort positief zouden beïnvloeden.

Installaties-Unigarant

Er is gekozen voor een hybride oplossing van 2 lucht-waterwarmtepompen en 3 cv-ketels. Warmte wordt opgewekt met de warmtepompen en via een laagtemperatuurnet verspreid door stralingspanelen aan de gevels. De temperatuur wordt centraal beheerd en kan in zones worden ingesteld. Ook de verlichting (volledig led) wordt per zone geregeld via aanwezigheidssensoren, zodat verspilling wordt voorkomen.

Door de toegepaste maatregelen is er een grote stap gemaakt op het gebied van verduurzaming: het pand heeft nu Energielabel A in plaats van D.

In lijn met het Manifest Energietransitie

HOMIJ Technische Installatiestekende in 2017 het Manifest Energietransitie. Met dit project sluiten zij aan bij de doelstelling van het manifest om het voortouw te nemen bij de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Bekijk alle voorbeeldprojecten op onze speciale pagina.

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!