“Coalitieakkoord? De sector kan de mouwen opstropen!”

De Makers van Morgen/Opinie/“Coalitieakkoord? De sector kan de mouwen opstropen!”

Nederland gaat drastisch veranderen. Dat kunnen we lezen in het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. We mogen kritisch zijn op de politiek wanneer daar aanleiding voor is, maar we hoeven ons enthousiasme ook niet te verbergen als Den Haag ambitieus en daadkrachtig is.

Van de vooruitstrevende plannen op het gebied van klimaat en energie wordt onze branche nóg interessanter. Zowel voor opdrachtgevers als voor technische vakmensen. We kunnen de mouwen opstropen.

Het nieuwe kabinet streeft naar 55% minder CO2-uitstoot in 2030. Zonder installateurs is het onmogelijk om dat doel te bereiken. We gaan grote aantallen hybride warmtepompen installeren en we maken de nieuwbouw aardgasvrij. Onze infraleden kunnen aan de slag met een enorme uitbreiding van de infrastructuur voor elektrisch rijden, maar ook met het grootschalig onderhoud van bijvoorbeeld bruggen en sluizen. En dat is nog maar een greep uit het werk dat op onze sector afkomt.

Staan we alleen maar te juichen? Nee. Het nieuwe kabinet trekt een recordbedrag uit voor het uitvoeren van om de plannen uit te voeren. Dat is mooi, maar ik zie nog wel een paar beren op de weg. Zonder technische vakmensen kun je geen warmtepompen, zonnepanelen en laadpalen installeren. En als dat niet gebeurt, loopt de energietransitie vast. Voor een duurzame samenleving zijn veel goed opgeleide technici nodig. Ik wil daarom zo snel mogelijk met het nieuwe kabinet in gesprek over een concreet actieplan voor het technisch beroepsonderwijs.

Technische vakmensen zijn niet de enige cruciale factor in de verduurzaming van Nederland. Tijd en realisme spelen ook een rol. We kunnen nu eenmaal niet van de ene op de andere dag tienduizenden woningen verduurzamen. Een haalbaar uitvoeringsplan is een voorwaarde voor een succesvolle energietransitie. Op basis daarvan kunnen we de capaciteit van onze bedrijven optimaal inzetten. Zo voorkomen we dat de markt uit z’n voegen klapt. Ook daarover zullen we de komende tijd veel overleg voeren met de overheid.

Als we de energietransitie goed uitvoeren, wordt iedereen er beter van. We doen iets goeds voor het klimaat, op termijn brengen we de energiekosten voor burgers en bedrijven omlaag én onze leden verdienen een prima boterham. Daar komt bij dat onze prachtige branche straks nóg mooiere uitdagingen biedt voor jongeren die carrière willen maken.

Wilt u precies weten wat er in het coalitieakkoord staat over onze sector? Lees dan de analyse van de experts van ons bureau. Of bekijk deze video met onze reactie op het coalitieakkoord.

 

Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland

Doekle Terpstra (1956) is sinds 1 februari 2017 voorzitter van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Doekle Terpstra heeft een zeer brede bestuurlijke ervaring. Hij is onder meer voorzitter geweest van het College van Bestuur van Hogeschool InHolland (2010-2014), voorzitter van de HBO-Raad (2005-2010) en voorzitter van Vakcentrale CNV (1999-2005). Ook was hij lid van het Dagelijks Bestuur van de SER.

Doekle Terpstra vervult een aantal nevenfuncties, waaronder voorzitter van de programmacommissie Werken in de Zorg en lid van de Raad van Toezicht van Platform Talent voor Technologie. Voorheen was hij aanjager van het Techniekpact en het Zorgpact (2014-2018). Doekle Terpstra levert met zijn grote maatschappelijke betrokkenheid en netwerk een belangrijke bijdrage aan het werk van Techniek Nederland.

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!