“En nu: aan de slag voor de hybride warmtepomp”

De Makers van Morgen/Opinie/“En nu: aan de slag voor de hybride warmtepomp”

De organisatie van de VSK-beurs had zich geen mooiere opening kunnen wensen. Nog voor de deuren van de Jaarbeurs opengingen had minister Hugo de Jonge breaking news: vanaf 2026 is de hybride warmtepomp de nieuwe standaard bij de vervanging van cv-ketels.

De boodschap was glashelder: de urgentie om te verduurzamen is enorm. En het tempo moet omhoog! Het nieuws van minister De Jonge domineerde niet alleen de media-dag, maar de hele week. Het plan kreeg veel bijval, bijvoorbeeld van corporatiekoepel Aedes, die hybride warmtepompen een mooie oplossing vindt om snel aardgas te besparen.

Kritiek was er ook, deels uit de hoek van klimaatontkenners. In hun ogen is elke maatregel om gas te besparen onnodig en dus onzinnig. We blijven ons best doen om deze groep te overtuigen dat dat wel degelijk zin heeft. Doe je het niet voor het klimaat, doe het dan voor je portemonnee!

Er klonken ook praktische kanttekeningen. Hebben we in 2026 wel voldoende warmtepompmonteurs om alle hybride warmtepompen te plaatsen? En zijn er straks voldoende toestellen beschikbaar om aan de enorme vraag te voldoen? Terechte vragen, zeker gezien de huidige materiaalschaarste en het tekort aan technische vakmensen.

Vanzelfsprekend zijn deze zaken vooraf uitgebreid besproken met het ministerie. Zowel wij als de fabrikanten nemen onze verantwoordelijkheid. Vanuit Techniek Nederland gaan we ervoor zorgen dat er in elke regio een trainingslocatie komt voor hybride warmtepompen. Er komen er maar liefst dertig! Ook komt er dit najaar al een mbo-certificaat voor hybride warmtepompen. Zo kunnen zij-instromers sneller aan de slag. De fabrikanten kondigden op de VSK aan om drie extra productielocaties voor hybride warmtepompen te openen.

De minister heeft een heldere koers uitgezet. Dat is belangrijk voor corporaties en huizenbezitters, voor installateurs én fabrikanten. Vanaf 2026 gaan we honderdduizenden hybride warmtepompen plaatsen. Ik heb de minister op het VSK-podium verzekerd dat Techniek Nederland er alles aan zal doen om de gedeelde ambities waar te maken. Samen gaan we deze mijlpaal voor de energietransitie realiseren!

Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland

Doekle Terpstra (1956) is sinds 1 februari 2017 voorzitter van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Doekle Terpstra heeft een zeer brede bestuurlijke ervaring. Hij is onder meer voorzitter geweest van het College van Bestuur van Hogeschool InHolland (2010-2014), voorzitter van de HBO-Raad (2005-2010) en voorzitter van Vakcentrale CNV (1999-2005). Ook was hij lid van het Dagelijks Bestuur van de SER.

Doekle Terpstra vervult een aantal nevenfuncties, waaronder voorzitter van de programmacommissie Werken in de Zorg en lid van de Raad van Toezicht van Platform Talent voor Technologie. Voorheen was hij aanjager van het Techniekpact en het Zorgpact (2014-2018). Doekle Terpstra levert met zijn grote maatschappelijke betrokkenheid en netwerk een belangrijke bijdrage aan het werk van Techniek Nederland.

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!