“We zijn de bescheidenheid voorbij”

De Makers van Morgen/Opinie/“We zijn de bescheidenheid voorbij”

Bescheiden zijn is een mooie eigenschap. Maar er zit ook een nadeel aan, zeker in een zakelijke omgeving. Als je veel op de achtergrond opereert en je werk te weinig in de schijnwerpers zet, bestaat het risico dat je over het hoofd wordt gezien.

De technieksector is onmisbaar in onze maatschappij. We zijn innovatief, veelzijdig en weten van aanpakken. In onze bedrijven werken toegewijde vakmensen. Toch realiseren veel Nederlanders zich niet hoe uniek de prestaties zijn die u iedere dag levert. Dat gaat veranderen. Het online platform De Makers van Morgen zet uw sector, uw onderneming en uw werk in de etalage.

Onze leden zijn de drijvende kracht achter veel opvallende projecten. Dat kan een energieneutrale tunnel zijn of een hightech-installatie in een ziekenhuis. Maar veel vaker gaat het om projecten die niet zo in het oog springen. Toch zijn ook die werkzaamheden cruciaal voor onze samenleving. Hoe zouden we onze klimaatdoelen ooit halen zonder zonnepanelen en warmtepompen? En waar zouden we zijn zonder verwarming, koeling, elektriciteit en water?

De afgelopen jaren hebben we op techniekachternederland.nl talloze projecten laten zien. Met veel succes. Nu gaan we een stap verder. Naast de projecten en de techniek zelf komen op De Makers van Morgen u en uw collega’s zelf aan het woord. Met verhalen over drijfveren en inzet, over bijzondere initiatieven en slimme oplossingen. Over hoe het voelt om elke dag een concrete bijdrage te leveren aan de maatschappij van morgen. Dát vertellen we hier op het nieuwe online platform www.demakersvanmorgen.com.

Met De Makers van Morgen laten we zien wat we kunnen. Aan onze ketenpartners, aan de overheid en de politiek. Aan uw collega’s en medewerkers – en aan uw potentiële werknemers. De Makers van Morgen gaat onze branche helpen om méér mensen aan te spreken. Jongens en meisjes. Mannen en vrouwen. Technici van nu én technici van de toekomst. Zo brengen we mensen in beweging, in de richting van een technische opleiding en loopbaan.

Zonder u en uw medewerkers, de makers van morgen, loopt Nederland vast. Daarom is het hoog tijd om de verhalen uit de sector zelf te vertellen.

 

Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland

Doekle Terpstra (1956) is vanaf 1 februari 2017 voorzitter van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Doekle Terpstra heeft een zeer brede bestuurlijke ervaring. Hij is onder meer voorzitter geweest van het College van Bestuur van Hogeschool InHolland (2010-2014), voorzitter van de HBO-Raad (2005-2010) en voorzitter van Vakcentrale CNV (1999-2005). Ook was hij lid van het Dagelijks Bestuur van de SER.

Doekle Terpstra vervult een aantal nevenfuncties, waaronder voorzitter van de programmacommissie Werken in de Zorg en lid van de Raad van Toezicht van Platform Talent voor Technologie. Voorheen was hij aanjager van het Techniekpact en het Zorgpact (2014-2018). Doekle Terpstra levert met zijn grote maatschappelijke betrokkenheid en netwerk een belangrijke bijdrage aan het werk van Techniek Nederland.


Deze column verscheen in september 2021 in het vakblad E&W Installatietechniek

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!