Nederland 20210330 TenneT ZWW R5 opbouw mast M1061. COPYRIGHT TenneT / Chris Pennarts

Onder hoogspanning: 207 masten voor Zeeuwse stroomsnelweg

De Makers van Morgen/Mission Impossible/Onder hoogspanning: 207 masten voor Zeeuwse stroomsnelweg

Een nieuwe ‘stroomsnelweg’ bouwen, met 207 wintrackmasten en 360 kilometer aan hoogspanningsdraden, is op zichzelf al heel uitdagend. Toch zat voor projectleider Marco van Ballegooij (52) van Spie de uitdaging niet in de techniek, maar in de complexiteit: met tientallen onderaannemers en nevenonderaannemers, en zo’n vijfhonderd stakeholders is het een klus onder hoogspanning.

Voor de stroomsnelweg die Zuid-Beveland van oost naar west doorkruist wordt een deel van de vakwerkmasten vervangen voor de ranke en duurzame wintrackmasten; een nieuw type hoogspanningsmast voor 150 kV- en 380 kV-verbindingen. De extra verbinding is bedoeld om stroom van de windparken op zee af te voeren naar de landelijke 380 kV ring. Met de plaatsing van maar liefst 207 van deze wintrackmasten kunnen alle 100.000 inwoners in Zuid-Beveland vanaf 2023 van deze verbinding gebruik maken. In april 2021 werd de eerste mast geplaatst van de in totaal 48 kilometer lange snelweg met 1900 kilometer aan geleiders. Spie is verantwoordelijke voor de gehele geleidermontage.

Nederland 20210601 ZW380W DT1. Mast 1001 Spie is begonnen met het inhalen van de verbinding. COPYRIGHT TenneT / Chris Pennarts
Spie is begonnen met het inhalen van de verbinding. Fotografie: TenneT / Chris Pennarts.

Marco van Ballegooij was vanaf dag één namens hoofdaannemer Spie verantwoordelijk voor het project, uitgevoerd in opdracht van TenneT. Het werd zijn grootste en meest complexe klus tot nu toe. ‘Technisch is het al uniek en op een aantal punten heel innovatief, maar allemaal nog vrij goed te overzien”, lacht Van Ballegooij nu het meeste voorwerk achter de rug is. “Wat het vooral ingewikkeld maakte, en steeds ingewikkelder naarmate we verder kwamen, waren de contractafspraken met alle betrokken partijen.’

Honderden landeigenaren

Spie nam het project aan volgens een UAV-gc-contract (Uniforme Administratieve Voorwaarden- geïntegreerde contracten). Van Ballegooij: ‘Daarin liggen de kaders voor het ontwerp en de planning vast van alle civiele partijen, mastleveranciers en geleidermontage, maar ook alle verantwoordelijkheden richting de stakeholders zoals Gemeenten, Provincie, Rijkswaterstaat, landeigenaren, Waterschap. Op zich is zo’n contractvorm niet ongebruikelijk, maar in dit geval met meerdere opdrachtnemers en 150 landeigenaren, was het echt extreem complex. Want of je nou te maken hebt met overkruising van een weg, grasland, akkerbouw of een veehouderij, overal zijn technische maatregelen nodig om te zorgen dat je met de werkzaamheden zo min mogelijk schade en overlast veroorzaakt.’

Spie is begonnen met het inhalen van de verbinding. - fotografie TenneT / Chris Pennarts
 Foto: TenneT / Chris Pennarts.

Dat betekende een immense stapel dossiers van duizenden pagina’s en zo’n 8000 eisen in totaal én een zware verantwoordelijkheid om aantoonbaar aan alle eisen te voldoen. Vooral, blikt Van Ballegooij terug, omdat binnen het UAV-gc -contract alle verantwoordelijkheid bij de hoofdaannemer ligt: “Je bent van enorm veel partijen afhankelijk, maar uiteindelijk zijn wij degenen die aan TenneT moeten waarmaken wat we op papier hebben beloofd.’

Strenge kwaliteitseisen

Omdat Spie ook verantwoordelijk is voor het elektrotechnisch materiaal  wat in de masten moet worden ingebouwd, en de levering van vakwerkmasten, voeren ze vooraf zogeheten factory acceptance tests (FATs) uit. Corona maakte het echter onmogelijk af te reizen naar de fabrieken om deze testen op locatie uit te voeren. De kwaliteitsbeoordeling moest online gebeuren, wat het een stuk lastiger maakte.

Dat pakte rampzalig uit: twee vakwerkmasten, die begin 2020 in Turkije waren gefabriceerd en online waren goedgekeurd, bleken na levering in oktober 2020 alsnog niet goed. Van Ballegooij: ‘Pas toen we ze hier geleverd kregen, ontdekten we dat het zinkwerk van zeer slechte kwaliteit was. Er zaten messcherpe randen aan, iets wat we via de videoverbinding onmogelijk hadden kunnen zien. Deze masten hebben we in Nederland opnieuw moeten verzinken. Dat had een enorme impact op onze planning.’

Spie is begonnen met het inhalen van de verbinding. - fotografie TenneT / Chris Pennarts
 Foto: TenneT / Chris Pennarts.

Begin 2021 was het zelfs nog heel onzeker of ze überhaupt konden starten met het plaatsen van de masten op 1 april 2020. Van Ballegooij: ‘De masten waren nog niet klaar en TenneT moest onverhoopt in 2020 opnieuw de markt op voor mastleveranciers en nieuwe civiele partijen voor de aanleg van werkwegen en de fundaties.’

Improviseren

Ondanks alle tegenslagen wisten Van Ballegooij en zijn collega’s het toch voor elkaar te krijgen om afspraken te maken met alle betrokken partijen om het project draaiende te houden. Inmiddels is er een nieuwe planning opgesteld met de definitieve oplevering medio 2023. Daarvoor moest Spie flink improviseren. ‘Samen met TenneT hebben we verschillende werkmethodieken en werkvolgordes bedacht, waarbij we rekening hielden met de lokale situatie en de coronamaatregelen die op dat moment golden”, zegt Van Ballegooij trots. “Zo konden we en moeten we nog steeds anticiperen op het scenario wat op dat moment het meest voor de hand ligt.’

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!