“Als je geld wilt verdienen, word verwarmingsmonteur”

De Makers van Morgen/Opinie/“Als je geld wilt verdienen, word verwarmingsmonteur”

In het Nationaal Programma Onderwijs trok het kabinet begin dit jaar het duizelingwekkende bedrag van 8,5 miljard euro uit om de achterstanden in het onderwijs weg te werken. Volkomen terecht, als je het mij vraagt. De invloed van de coronacrisis op onze jeugd neemt zorgwekkende vormen aan. En perspectief voor jongeren is voor iedere samenleving essentieel. Toch mis ik een belangrijk element in het Programma: een impuls voor het techniekonderwijs.

Nog altijd kiezen te weinig jongeren in mbo, hbo en wo voor een technische opleiding. Terwijl de loopbaankansen nergens zo goed zijn als in de techniek! De plotselinge vorstperiode van begin februari drukte veel Nederlanders weer eens met de neus op de feiten: we kunnen niet zonder technici. We hebben ze nodig om ons uit de kou te redden, maar óók om de energietransitie voor elkaar te krijgen.

Onderwijsplan Techniek

Kortgeleden hebben we ons eigen Onderwijsplan Techniek voor de Toekomst opgesteld. U gaat er de komende maanden veel over horen. Tijdens de verkiezingscampagne én tijdens de formatie. De belangrijkste actiepunten:

  1. Stem de financiering van het beroepsonderwijs af op de arbeidsmarkt.
  2. Geef mbo’ers techniek een bonus voor hun diploma.
  3. Steun werkgevers die zij-instromers aantrekken.
  4. Creëer flexibele, intensieve en toegankelijke opleidingen voor zij-instromers.
  5. Stel een stimuleringsfonds voor technisch beroepsonderwijs in.
  6. Stel techniekstudenten vrij van collegegeld en geef ze een lagere rente op studieschuld.
  7. Introduceer techniek al op de basisschool.
  8. Zet werknemers in de techniek in als hybride docenten.
  9. Besteed in de techniek meer aandacht aan het werven van meisjes en niet-westerse jongens én meisjes.
  10. Richt een vak-havo op: 80% theorie en 20% beroepsgerichte vakken.

Pieter Derks

Ons Onderwijsplan Techniek voor de Toekomst en het Nationaal Programma Onderwijs kunnen elkaar ondersteunen en versterken. We hebben een unieke kans om de technieksector aantrekkelijk te maken voor de jeugd van nu. Zoals cabaretier Pieter Derks het zei: ‘Als je geld wilt verdienen, word verwarmingsmonteur!’

 

Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland

Doekle Terpstra (1956) is vanaf 1 februari 2017 voorzitter van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Doekle Terpstra heeft een zeer brede bestuurlijke ervaring. Hij is onder meer voorzitter geweest van het College van Bestuur van Hogeschool InHolland (2010-2014), voorzitter van de HBO-Raad (2005-2010) en voorzitter van Vakcentrale CNV (1999-2005). Ook was hij lid van het Dagelijks Bestuur van de SER.

Doekle Terpstra vervult een aantal nevenfuncties, waaronder voorzitter van de programmacommissie Werken in de Zorg en lid van de Raad van Toezicht van Platform Talent voor Technologie. Voorheen was hij aanjager van het Techniekpact en het Zorgpact (2014-2018). Doekle Terpstra levert met zijn grote maatschappelijke betrokkenheid en netwerk een belangrijke bijdrage aan het werk van Techniek Nederland.

 

Deze column is eerder verschenen op 19 februari 2021 op:

https://www.technieknederland.nl/nieuwsberichten/doekle-terpstra-verwarmingsmonteurs-die-hebben-we-nodig

Heb jij ‘n tip voor deze rubriek? Stuur je suggestie naar demakersvanmorgen@technieknederland.nl!